Lietuva iš Airijos perima pirmininkavimą ES Tarybai

LR prezidentė D. Grybauskaitė
LR prezidentė D. Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Airijos ministru pirmininku Enda Kenny. Šis susitikimas žymi paskutinį Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui ES Tarybai etapą. Susitikime buvo aptarti Airijos pirmininkavimo metu pasiekti tikslai ir likę darbai, taip pat netrukus iš Airijos ES Tarybos vairą perimsiančios Lietuvos prioritetai.

 „Jau netrukus iš Airijos perimsime pirmininkavimą ES Tarybai. Pirmininkaudami užtikrinsime darbų tęstinumą, nes Airijos ir mūsų prioritetai yra panašūs – ES finansinis stabilumas, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, ES atvirumas užsienio partneriams. Airija ES Tarybai pirmininkauja jau septintą kartą, todėl labai vertiname šios patyrusios šalies paramą“, – sakė Prezidentė.

 Pasak šalies vadovės, ypač svarbus Airijos indėlis derantis su Europos Parlamentu (EP) dėl daugiamečio 2014-2020 m. ES biudžeto. Jeigu Airijai pavyks pasiekti principinį susitarimą, Lietuvai teks derėtis tik dėl atskirų teisės aktų, kurių yra apie 80. Susitarimą pasiekti būtina kuo greičiau, kad ES pinigai laiku pasiektų valstybes nares.

 Susitikime taip pat aptarti kiti pirmininkaujančios Airijos darbai, kuriuos savo pirmininkavimo metu tęs ir Lietuva. Kalbėta apie priemones ES finansinio stabilumo užtikrinimui – tolimesnį Bankų sąjungos kūrimą, Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimą, kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu.

 Šalies vadovė ir Airijos premjeras taip pat kalbėjo apie būdus, kaip paskatinti ES ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo bei padidinti ES konkurencingumą. Visų pirma būtina ir toliau kovoti su dideliu jaunimo nedarbu, kuris šiuo metu siekia 23,5 proc., ir įgyvendinti priemones, dėl kurių buvo susitarta anksčiau. Lietuva taip pat sieks tolesnės pažangos stiprinant ES vidaus rinką ir kuriant skaitmeninę rinką. Aptartas ir vienas svarbiausių klausimų mūsų šaliai – vidaus energetikos rinkos kūrimas ir ES išorės energetikos politikos stiprinimas.

 Taip pat buvo kalbama apie ES santykius su Rytų partnerėmis ir lapkritį Vilniuje vyksiantį Rytų partnerystės šalių ir ES vadovų susitikimą. Susitikime aptartas ir kitas bendras ES siekis – pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą su JAV.

 Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkė bus intensyvesnė nei paprastai, nes baigiasi vadinamasis politinis ciklas. Kitais metais bus renkamas naujas Europos Parlamentas, ES taip pat turės naują Komisiją, pradės galioti naujas daugiametis ES biudžetas.

 Prezidentės spaudos tarnyba

 www.lrp.lt