Lietuvi, ar tau negaila

Lietuvi, ar tau negaila. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse, Jonas Pajaujis g. 1928 m.