Lietuviškas vakaras Suvalkuose. „SEINOS“ ir „KLUMPĖS“ koncertas

2019 m. birželio 26 d. Suvalkuose, viešbutyje „LOFT“, įvyko „LIETUVIŠKAS VAKARAS“, kurio metu pasirodė Suvalkų lietuvių meno kolektyvai, atsisveikinome LR konsulato Seinuose vadovą, ministrą patarėją Vaclovą Stankevič.

Trečioje mūsų reportažo dalyje pasirodys Punsko ir Seinų meno kolektyvai. Koncertuos Seinų „Lietuvių namų“ šokių grupė „SEINA“ bei Punsko lietuvių kultūros namų kapela „KLUMPĖ“.

Lietuvišką vakarą Suvalkuose rengė Lenkijos lietuvių bendruomenė, Meno fondas ART CLUB. Renginio partneriai: LR konsulatas Seinuose, Seinų „Lietuvių namai“, Punsko „Aušros“ leidykla.

sb, punskas.pl