Lietuviškų ansamblių sąskrydis 2019 (2 d.)

2019 m. birželio 23 d. prie Galadusio ežero vyko lietuviškų ansamblių sąskrydis, kuriame dalyvavo Punsko, Seinų ir Suvalkų krašto meno kolektyvai.

Šioje dalyje koncertuoja:

 • Seinų „Lietuvių namų“ vyrų vokalinis ansamblis
  (vad. Juozas Pileckas)
 • Punsko Kovo 11-osios licėjaus tautinių šokių grupė „Šalčia“
  (vad. Asta Pečiulienė)
 • Punsko senjorų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“
  (vad. Gediminas Kraužlys)
 • Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“
  (vad. Vytautas Batvinskas)
 • Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras „Dzūkija“
  (vad. Vidas Simanauskas)
 • Vidugirių kaimo kapela
  (vad. Jurgis Vaznelis)

Sąskrydžio dalyvius kalbino Živilė Kraužlytė.

  sb, punskas.pl