Lietuvos šauliai Seinų ir Punsko krašte

Balandžio 19 dieną Seinų ir Punsko krašte lankėsi Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės nariai.

Svečiai aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, vysk. Antano Baranausko paminklą Seinuose,  Seinų „Lietuvių namus“, Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno ir Vytauto Prabulio žuvimo vietą Šlynakiemyje.

Apie tai pasakoja Šaulių sąjungos kuopos vadas Petras Grėbliauskas.

sb, punskas.pl