Minimalios algos dydžiai

PAP skelbia minimalios algos dydžius eurais:

Pranc?zija ? 1365,

Didžioji Britanija ? 1139,

Slov?nija ir Ispanija ? po 748,

Lenkija ? 349 (vyksta derybos d?l didinimo, kad siekt? 50 proc. vidutin?s algos),

Čekija ? 319,

Slovakija ? 317,

Lietuva ? 232,

Rumunija ? 157,

Bulgarija ? 123.

Britanijoje minimalus valandinis atlyginimas pakilo 13 pens? ? nuo buvusi? 5,80 (23,33 Lt) iki 5,93 svaro (23,85 Lt) už valandą.

D?l didinamo mažiausio atlygio šalyje yra sunerimę stambiausi Britanijos darbdaviai. Brit? mažmenin?s prekybos konsorciumas ?sp?jo vyriausybę, kad alg? didinimas gali neigiamai atsiliepti darbo viet? k?rimui, kadangi darbdaviai bus priversti taupyti.

Pirmą kartą minimalus valandinis atlygis Jungtin?je Karalyst?je buvo nustatytas 1999 metais. Tada jis siek? 3,6 svaro už valandą.