Mokestis už elektros energijos tiekimo patikimumą

Lietuvos pramonininkų konfederacija nusprendė viešai kreiptis į visus šalies vadovus, ūkio bei energetikos ministrus reikalaudama, kad būtų atšauktas nuo sausio paslaptingai įsigaliojęs naujas mokestis už elektros energijos tiekimo patikimumą.

Pramonininkai nesuvokia, kodėl turėtų papildomai mokėti už paslaugos kokybę, ir tvirtina, kad dėl to padidės daugelio paslaugų ir produktų kainos. Vakar pramonininkai rinkosi į posėdį, kuriame aptarė, kokių reikia imtis veiksmų, kad būtų atšauktas naujas mokestis už elektros energijos tiekimo patikimumą.

Elektros vartotojai yra suskirstyti į tris patikimumo kategorijas. Pirmoji – pati aukščiausia. Jai priklauso įstaigos ir įmonės, kurioms elektrą būtina tiekti be pertrūkių (kaip ligoninėms ir panašioms įstaigoms) iš kelių šaltinių.

Antros kategorijos vartotojams elektra turi būti tiekiama iš ne mažiau kaip dviejų šaltinių, tiekimas turi būti atkuriamas ne vėliau nei po pustrečios valandos. Jai priklauso dauguma gamyklų, viešbučių ir pan.

Trečia kategorija – visi kiti, kuriems tiekimą galima atnaujinti per 24 val., o elektra juos pasiekia iš vienintelio šaltinio. Pirmos dvi kategorijos nuo sausio papildomai apmokestintos: pirmoji už kilovatą galios turės papildomai mokėti po 3,64 lito be PVM, antroji – po 1,82 lito.

Norintiems išvengti papildomo mokesčio leidžiama pereiti į trečiąją kategoriją, tačiau tada niekas negarantuos, kad elektra nedings ilgam – net iki 24 val. Pramonininkai vakar vieningai pritarė kreipimuisi į atsakingas šalies institucijas, reikalaudami atšaukti naująją tvarką.

Pasak pramonininkų, nebus kito kelio, kaip tik įskaičiuoti elektros pabrangimą į produktų ir paslaugų savikainą, dėl to vėl padidės kainos. Pramonininkai taip pat reikalauja, kad būtų atlikta energetikos sektoriaus revizija, nes, pavyzdžiui, jau paaiškėjo, kad Visagino atominė elektrinė teisininkams už konsultacijas sumokėjo 29 mln. litų, šis faktas sudomino ir prokurorus.

Anot Trišalės tarybos Energetikos komiteto pirmininko Algirdo Jaruševičiaus, būtina išsiaiškinti, kur išplaukia milžiniški pinigai, nes kitaip bus įvestas dar ir „knopkės“ mokestis, kabelio mokestis ir kiti.

Pagal ELTĄ