Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Kankintas, bet nenugalėtas. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.

 ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Išleido pedagoginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas: Gerumo šviesa (1996), Amžinybės sparnai (1997), Kunigo Antano Skelčio muziejus (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis aidas (2001), Vilties angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo bei švietimo raida Lietuvoje 1940–1957, mokymo metodikos priemonė mokytojams ir studentams (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis (2007), Alytaus švietimo arimuose (2010). Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės apimties informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, knygos Alytaus istorinė raida (2004) bendraautorė, keleto knygų redaktorė. 

Pedagogikos, kultūros, švietimo tematikos straipsnius publikuoja mokslo darbų žurnale „Pedagogika“, ateitininkų federacijos žurnale „Ateitis“, „Tautotyros metraštyje“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje. Dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske (Lenkija) 2007–2012 metais. Lietuvoje dalyvavo įvairiose konferencijose ir skaitė pranešimus: „Spaudos draudimo sunkmetis ir jo švyturiai“, „Tautinės vertybės globalėjančiame pasaulyje“, „Jaunimo organizacijos ir jų veikla“, „Moterys dabartinėje lietuvių literatūroje ir literatūros moterys“ ir kt.

sb, punskas.pl