Muzikos mėgėjų puota Suvalkuose

Nedažnai Suvalkuose koncertuoja Lietuvos operos dainininkai. Neprisimenu, kada paskutinį kartą jie pasirodė mūsų mieste. Pasiklausyti tokio dainavimo miesto gyventojai, tarp jų ir lietuviai, turėjo progą 2016-10-17 Suvalkų valstybinės I ir II laipsnių muzikos mokyklos koncertų salėje. Apie svečių atvykimą maždaug prieš savaitę pranešė Suvalkų radijas Radio 5. Iš jo aš atsitiktinai apie tai ir sužinojau. Taigi labai mažai žmonių pasiekė ši informacija. Suvalkų lietuviams apie koncertą buvo pranešta po lietuviškų Mišių. Mieste nebuvę jokių skelbimų. Nutariau nueiti į minėtą mokyklą ir sužinoti daugiau. Radau pakabintą skelbimą. Čia parašyta, kad per V Lenkijos vokalinio meno prof. Halinos Slonickos (Halina Słonicka) festivalį Suvalkų valstybinės I ir II laipsnių muzikos mokyklos koncertų salėje kaip ypatingi svečiai savo programą atliks: prof. Sabina Martynaitytė (sopranas), Jurgis Jarašius (baritonas) ir doc. Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas).

DSC05835

Sabina Martynaitytė ir Jurgis Jarašius dainuoja lietuvių liaudies dainą „Rūta žalioji“. Fortepijonu skambina Audronė Eitmanavičiūtė

Pagrindinė festivalio organizatorė – Suvalkų muzikos mokykla. Jai padėjo devyni talkininkai, tarp jų Varšuvos F. Šopeno muzikos universitetas, Suvalkų miesto savivaldybė bei Radio 5. Skelbime buvo parašyta, kokius kūrinius atliks dainininkai. Iš viso koncerte, padalintame į dvi dalis, turėjo būti atliekami 25 Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai.

Nors įėjimas buvo nemokamas, didelėje koncertų salėje susirinko ne daugiau kaip 30 žmonių, dauguma lietuvių. Kodėl taip įvyko, galima tik spėlioti. Manau, pirma priežastis ta, kad skelbimas labai mažai išplatintas. Gal lenkams neįdomus Lietuvos atlikėjų koncertas? Galėjo ateiti muzikos mokyklos mokiniai. Nežinau, ar informacija buvo išplatinta tarp mokyklos mokinių ir mokytojų.

DSC05839

Dainuoja Sabina Martynaitytė, fortepijonu skambina Audronė Eitmanavičiūtė

Koncertas prasidėjo apie 18 val. Pradžioje visus žiūrovus ir artistus pasveikino Suvalkų valstybinės I ir II laipsnių muzikos mokyklos Solinio dainavimo ir akordeono sekcijos vedėja, dainuojanti sopranu, Marlena Borovska (Marlena Borowska). Paskui iki pabaigos koncertą vedė anglų kalbos mokytoja, pensininkė, teatro režisierė Eva M. Stompur (Ewa M. Stąpór). Pradžioje ji plačiai pristatė prof. S. Martynaitytės, doc. A. Eitmanavičiūtės ir J. Jarašiaus muzikinį darbą, pasiekimus ir apdovanojimus. Prieš kiekvieną pasirodymą pranešdavo, kas ir kokį kūrinį atliks, trumpai pristatydavo muzikinį kūrinį ir jo autorių.

Sabina Martynaitytė – tai Kauno muzikinio teatro solistė, dainuojanti sopranu, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorė. Atliko daug stambių vokalinių simfoninių kultūrinių soprano partijų. Koncertavo kaip solistė ir su instrumentiniais ansambliais. Gastroliavo įvairiose Europos šalyse ir JAV. Išaugino daug operos solistų, tarp jų Liudą Mikalauską, Jurgį Jarašių. Yra įvairių tarptautinių dainininkų konkursų laureatė. Daug kartų gavo Lietuvos valstybės apdovanojimus. Be Lietuvos kompozitorių, dainavo Volfgango Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart), Džiuzepė Verdžio (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi), Džiakomo Pučinio (Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini), Liudvigo van Bethoveno (Ludwig van Beethoven), Džiakomo Rosinio (Giacomo Antonio Rossini), Džiovani Batistos Pergolesi (Giovanni Battista Pergolesi), Antonio Vivaldžio (Antonio Vivaldi), Piotro Iljičiaus Čaikovskio kūrinius.

DSC05840

Dainuoja Jurgis Jarašius, fortepijonu skambina Audronė Eitmanavičiūtė

Audronė Eitmanavičiūtė, pianistė, vokalo koncertmeisterė, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė. Veda daug meistriškumo kursų Lietuvoje ir užsienyje. Yra daugelio tarptautinių muzikos konkursų laureatė. Keturis kartus apdovanota Lietuvos prezidento, taip pat Kauno miesto.

Jurgis Jarašius – dar labai jaunas operos dainininkas, dainuojantis baritonu.

Per koncertą, tarp kitko, atlikti šie kūriniai: Vytauto Klovos harmonizuota lietuvių liaudies daina „Rūta žalioji“ (pačioje pradžioje dainavo S. Martynaitytė ir J. Jarašius); Giedriaus Kuprevičiaus „Vasilkėliai“ (S. Martynaitytė); Žako Ibero (Jacques Iber) „Chanson de la mort de Don Quichotte“ (J. Jarašius); Aleksandro Diubiuko „Mano brangiausia“ (dainavo vaidindami S. Martynaitytė ir J. Jarašius); Džiuzepė Verdžio di Rodrigo arija „O Carlo, ascolta“ iš operos „Don Carlos“ (J. Jarašius). Pabaigoje S. Martynaitytė ir J. Jarašius padainavo Giedriaus Kuprevičiaus „Pagarbinkim meilę“ iš operos „Karalienė Bona“.

DSC05848

Sabina Martynaitytė ir Jurgis Jarašius atlieka dainą „Pagarbinkim meilę“

Koncerto programa buvo pakeista. Vietoj 25 atlikta 15 kūrinių. Svečiai dainavo lietuviškai, angliškai, itališkai, prancūziškai ir rusiškai. Fortepijonu akompanavo A. Eitmanavičiūtė. Koncertas truko apie pusantros valandos. Jam pasibaigus Marlena Borovska padėkojo atlikėjams ir įteikė po puokštę gėlių. Juos sveikino ir dėkojo, įteikdami po rožę, taip pat Suvalkų lietuviai.

Tai buvo tikra muzikos mėgėjų puota.

Kostas Leončikas, punskas.pl

vokãlas [lot. vocalis – balsinis], žmogaus balso sukuriamas muzikinio kūrinio komponentas; kūrinio vokalinių partijų visuma

komponeñtas, sudedamoji dalis, sandas

 soprãnas [it. soprano < supra – virš], muz. 1. aukščiausias moterų balsas. 2. tokiu balsu dainuojanti moteris

 baritnas [it. baritono < gr. barytonos – žemas (balsas)], 1. vyrų vidutinio registro balsas. 2. tokį balsą turintis dainininkas

 ãrija [it. aria], 1. vokalinės muzikos žanras; grindžiama daininga melodija; operos, oratorijos, kantatos dalis. 2. daininga instrumentinė pjesė

 žánras, meno kūrinių skirstymo pagal sandaros ypatybes vienetas

 oratrija [it. oratorio < lot. oro – kalbu, meldžiu], vokalinės instrumentinės muzikos žanras; ciklinis didelės apimties muzikinis kūrinys solistams, dainininkams, chorui ir orkestrui (kai kada ir skaitovams)

 kantat [it. cantata < lot. canto – dainuoju]: 1. vokalinės instrumentinės muzikos žanras; didelės apimties lyrinio, epinio ar draminio (dažn. iškilmingo) pobūdžio muzikinis kūrinys solistams, chorui ir orkestrui

 ci̇̀klas [gr. kykuos – ratas, apsisukimas], raidos, temos, tipo atžvilgiu susijusių procesų grupė. 2. tematika ir kompozicija susijusių vieno autoriaus meno kūrinių grupė, turinti pavadinimą.

 slinis, atliekamas solo, t. y. vieno dainininko, instrumentininko arba šokėjo; skirtas atlikti solo

  Kosto Leončiko nuotraukos