Nuotraukų paroda Punske

Kviečiame

 į senų nuotraukų parodos

„Punsko ir Seinų krašto

apranga

XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje”

bei senosios aprangos iš Punsko ir Suvalkų muziejų

parodos atidarymą, kuris vyks š. m. kovo 10 d. 11 val.

Punsko licėjaus antrajame aukšte.

Parodas bus galima lankyti

darbo dienomis.

 internetas_nuotr

  Punsko Kovo 11-osios licėjus

        Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija