Paminklas Jonui Pauliui II Kaune

Š? šeštadien?, birželio 4 d., Kauno Santakos parke bus atidengtas paminklas palaimintajam Jonui Pauliui II. Ceremoniją vainikuos apie popiežiaus gyvenimą pasakojančio ital? k?r?jo Sandro Di Stefano miuziklo ?Karolis? premjera Kaune.

Prieš 18 met? Santakos parke šimtat?kstantinei miniai šv. Mišias aukojusio Jono Pauliaus II atminimas šioje vietoje bus ?amžintas bronziniu paminklu. Po 17 val. prasid?siančios atidengimo ceremonijos ir šv. Miši? Santakos parke susirinkę kauniečiai išgirs garsaus Italijos kompozitoriaus Sandro Di Stefano miuziklą ?Karolis?.

Šio k?rinio premjera Vilniuje ?vyko š. m. geguž?s 1 dieną, kuomet dabartinis popiežius Benediktas XVI paskelb? Joną Pauli? II palaimintuoju. Puik?s t?kstanči? ? Katedros aikštę susirinkusi? vilnieči? atsiliepimai leidžia neabejoti, jog miuziklą ?Karolis? puikiai sutiks ir Kauno Santakos parke susirinksianti publika.

?Tikiuosi, kad šis k?rinys neabejotinai prisid?s prie kaunieči? ir vis? Lietuvos pilieči?, o ypač jaunosios kartos dorinio ir pilietinio ugdymo?, ? sak? paminklą šventinsiantis ir Eucharistijos liturgijai vadovausiantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Jono Pauliaus II vaidmen? miuzikle ?Karolis? atliks garsus atlik?jas Liudas Mikalauskas. Miuzikle taip pat pasirodys dainininkai Egidijus Bavikinas, Tomas Ladiga,  aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Liucija Rukšnaityt?, Henrikas Savickis, Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, Vytauto Didžiojo universiteto liaudies šoki? ansamblis ?Žilvitis? ir kiti atlik?jai. Miuziklo ?Karolis? režisierius ? Nerijus Petrokas.

Projektą globoja Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir  Kazys Starkevičius.

Projektą remia Kauno miesto savivaldyb?.

Foto – keletas akimirk? iš miuziklo „Karolis“ premjeros Vilniuje, Katedros aikšt?je, 2011 05 01 d.

Akimirkas ?amžino Audronis Žygavičius.