Paskelbtas Gailestingumo jubiliejaus himnas

gailestingumoGailestingumo jubiliejaus himno muziką sukūrė anglų kompozitorius Paul Inwood, žodžius – italas kunigas Giuseppe Costa SJ. Pirmą oficialų įrašą, himną atliekant Popiežiškajai muzikos kapelai, vadovaujamai mons. Massimo Palombella, pagamino Vatikano radijas. Muzikos ir žodžių autoriai autorines teises perdavė Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai, kad ji, nevaržoma jokių formalumų, galėtų himną išplatinti visos Bažnyčios mastu.

Kaip pasakojo Vatikano radijui himno žodžius sukūręs t. Giuseppe Costa SJ, netrukus po žinios apie būsimą neeilinį jubiliejų paskelbimo į jį kreipėsi Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, įgaliota parengti jubiliejaus programą, ir užsakė teksto sukūrimą. Nuo pat pradžių buvo sutarta, kad himno priegiesmyje skambės Jubiliejaus moto – Evangelijos pagal Luką žodžiai „Gailestingi kaip Tėvas“ (plg. Lk 6,36). Sukūrus žodžius, buvo kreiptasi į 90 kompozitorių visame pasaulyje ir pasiūlyta sukurti muziką himno tekstui. Konkurse sutiko dalyvauti 21 kompozitorius. Buvo išrinka anglų kompozitoriaus, kataliko pasauliečio Paulo Inwoodo sukurta muzika.

(Vatikano radijas)