Pelelių kaimo kryžiai

Peleliai (lenk. Pełele) – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, apie 8 km į pietryčius nuo Punsko. Per 70% kaimo gyventojų yra lietuviai. Valsčiaus kelias Vidugiriai-Seivai (buvusio senovinio kelio iš Lazdijų į pietų Prūsą dalis).

Nuo XIII-XIV a. iki 1795 m. kaimas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Peleliai susikūrė iš 1642 metais atsiradusio dvaro ir baudžiauninkų kaimo. 1958 m. vasario 7 d. buvo įkurtas Lenkijos visuomeninės kultūros draugijos skyrius. Pokariu veikė kooperatinis ūkis. Pagal 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos sutartį kaimas buvo priskirtas Lietuvos Respublikai.

Nuotraukų ir teksto autorius Edvinas Marteckas

 

Pečiulių kryžius pastatytas 1951 m. prie tuometinių kryžkelių. Dėl kelio panaikinimo, prie kurio stovėjo, kryžius 2000 m. perkeltas į dabartinę vietą
Pečiulių kryžius pastatytas 1951 m. prie tuometinės kryžkelės. Panaikinus kelią, prie kurio stovėjo kryžius, 2000 m. jis perkeltas į dabartinę vietą.

 

Kryžius pastatytas Petrui Liškauskui, kurį pokario metais suėmė ir vežė į Suvalkus. Pakeliui mašina apvirto ir jis žuvo. Giminės žuvimo vietoje pastatė šį kryžių
Kryžius pastatytas Petrui Liškauskui, kurį pokario metais suėmė ir vežė į Suvalkus. Pakeliui mašina apvirto ir jis žuvo. Giminės žuvimo vietoje pastatė šį kryžių.

Pelelių kaimo kryžius