Prano Sovulio knygos pristatymas Punske

Šaltą 2018 m. vasario 28 d. popietę Punsko valsčiaus svetainėje šiltai sutikta nauja Prano Sovulio knyga „Pro gyvenimo vartus“. Tai jau trečioji autoriaus knyga. Ją, kaip ir dvi ankstesnes („Mano žemė graži“, „Čiulbuonėlių kraštas“), išleido Punsko „Aušros“ leidykla.

Pranas Sovulis su jaunimu
Pranas Sovulis su jaunimu

Paskutinėje knygoje Pranas Sovulis mintimis sugrįžta į savo tėviškę Reketijoje, mini kitas mūsų krašto vietas. Kalba apie darbą, pareigą puoselėti tikėjimą, papročius bei lietuvybę. Rašo eiliuotai ir proza, labai nuoširdžiai reikšdamas meilę Dievui, tėvynei ir tėviškei. Knyga iliustruota nuotraukomis iš autoriaus asmeninio archyvo.

Renginio dalyviai
Renginio dalyviai

Knygos sutiktuvėse dalyvavo „Gimtinės aidai“, Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai, „Aušros“ leidyklos ir redakcijos darbuotojai. Pranas Sovulis paskaitė eilėraščių, dalijosi gyvenimo patirtimi, padovanojo knygų. G. Kraužlio vadovaujami ansambliečiai padainavo keletą dainų (vienos iš jų žodžiai – Prano Sovulio).

Valdo Žilionio nuotraukos

nb, punskas.pl