Šv. Agotos duona. Pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime.

Kiekvienų metų vasario 5 d. yra švenčiama šv. Agotos diena. Nuo senovės bažnyčioje buvo šventinama šv. Agotos duona, kurią žmonės parsinešdavo namo. Agotos duonos žmonės vežiojosi mašinose, laikydavo namuose, kad ji apsaugotų nuo nelaimių, gaisrų ir ligų. Įsidėdavo jos ir į rankinę vykdami į turgų, kad saugotų nuo vagių, vežiman – kad nelaimių neatsitiktų kelyje. Motinos, išleisdamos sūnus į kariuomenę, į švarko skverną įsiūdavo duonos gabalėlį, kad sūnus laimingai parvestų po tarnybos namo.

sb, punskas.pl