Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas

Darius Daukšas Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.

 Darius Daukšas – daktaras, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas. Jo mokslo interesų sritis yra etninio ir nacionalinio identiteto raiška paribio zonose ir lietuvių migracijoje. Lauko tyrimų geografija apima Lietuvą, Lenkiją, Jungtinę Karalystę ir Norvegiją. 2010 m. D. Daukšas Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Transnacionalizmo iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir lietuviškos migracijos atvejai“.

sb, punskas.pl