Punsko licėjus 13 (339)

Edukacijos fondas „Perspektywy“ kiekvienais metais skelbia visos Lenkijos pogimnazinių mokyklų reitingą. Sudarant 2017 m. geriausių licėjų sąrašus, atsižvelgta į 2016 m. moksleivių laimėjimus įvairių dalykų Lenkijos ir tarptautinėse olimpiadose, brandos egzaminų (privalomų ir pasirenkamų dalykų) rezultatus. Fondas naudojasi viešai prieinama olimpiadų ir abitūros komisijų informacija. Šiemet, paskelbus 500 geriausių Lenkijos vidurinių mokyklų, paaiškėjo visai nebloga Punsko Kovo 11-osios licėjaus vieta. Palenkės vaivadijoje šiame reitinge jam atiteko 13 vieta, o Lenkijoje – 339.

Licejus-lentele

Geriausiam Palenkės vaivadijoje Balstogės 1-ajam A. Mickevičiaus licėjui Lenkijoje pripažinta 33 vieta, geriausiam Suvalkų miesto 1-ajam M. Konopnickos licėjui – 135 (vaivadijoje 5), o 3-iajam A. Litynskio licėjui – 328 (vaivadijoje 12). Mokykloms, pelniusioms 1–100 vietas, skiriamas aukso ženklas, užėmusioms 101–300 vietas – sidabro, o atsidūrusioms 301–500 vietose – bronzos ženklas. Skydo formos bronzos ženklu šiais metais gali pasipuošti ir Punsko lietuvių licėjus, aplenkęs ne vieną regiono mokyklą. Dėl gan žemų rodiklių kai kurios iš jų fondo „Perspektywy“ publikuojamuose sąrašuose išvis nefiksuojamos.

licejus

Pagrindinis tokių reitingų tikslas padėti gimnazijų absolventams pasirinkti tolesnį mokymosi kelią ir mokyklą.

Daugiau apie Punsko licėjaus mokslo rezultatus (ir kitus laimėjimus) galite pasiskaityti knygoje „Punsko Kovo 11-osios licėjui 60“ (2016) bei I. Marcinkevičienės straipsnyje „Punsko vidurinė mokykla švenčia 60-metį“ (Terra Jatwezenorum, t. 8, 2 dalis, 2016).

nb, punskas.pl