Rimkežerių kaimo kryžiai

Rimkežerių kaimo praeitis siekia 1522 metus, kai Rimkui (Rimeykai) padovanotas ežeras kartu su prigludusiu žemės sklypeliu. Pirmas kaimo pavadinimas, manoma, buvo Rimeikežerai (lenk. Rimkożery). Tad Rimeikos sodyba davė pradžią Rimkežerių kaimui, tada priklausiusiam Lazdijų seniūnijai. Pirmieji gyventojai buvo lietuviai.

1644 metais karalius Vladislovas IV Rimkežerius atidavė Kšištofui Vitanauskui. 1802 metais kaimas atiteko grafui Karl Klikowstrom ir įėjo į Dumbel valdų sudėtį. Po Pirmojo pasaulinio karo kaimas atiteko Lenkijai, tačiau gyvenantys čia lietuviai nepaliovė laikytis lietuvių kalbos ir papročių. Kilus Antrajam pasauliniam karui, dalis gyventojų išvyko į Lietuvą ir ne visi ryžosi sugrįžti į gimtąjį kraštą. Pasibaigus kovoms kaimo gyventojai sugrįžo į paprastą gyvenimo vagą. Organizuojamos buvo gegužinės litanijos ir vakarėliai, šventinami laukai.

Nuotraukų ir teksto autorė mokyt. Danguolė Kuosaitė

 

Rimkežerių kaimo kryžiai
Rimkežerių kaimo kryžius, pastatytas 1932 metais kaimo centre Šv. Kazimiero draugijos iniciatyva. Užrašas liudija, kad visas kaimas, kuriame tuo laikmečiu dar gyveno dauguma lietuvių, prisidėjo prie kryžiaus pastatymo. Šio kryžiaus statymo tikslas, kaip ir daugelio kitų mūsų krašte tarpukario laikotarpiu pastatytų kryžių - paminėti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 500-ąsias metines.
Rimkežerių kaimo kryžiai
Kmieliauskų šeimos kryžius, pastatytas 1932 metais. Šis postamentas stovi dabar netoli Jablonskių sodybos, kur kadaise gyveno Kmieliauskai. Pastarieji karo metais išėjo į Lietuvą. Į lenkų apleistus po karo tuščius namus atsikraustė Valalis iš Paliūnų kaimo, vedęs Oną Karaneckaitę iš Rimkežerių. Kaimo gyventojai sako, kad karo metais šis kryžius buvo paslėptas Kmieliauskų kluone, kad apsaugotų jį nuo vokiečių vykdomo naikinimo.
Rimkežerių kaimo kryžiai
Kliūčinykų šeimos kryžius, pastatytas 1959 metais. Tai buvo pirmas kryžius kaime, pastatytas pokariu, Juozo Kliūčinyko iniciatyva.
Rimkežerių kaimo kryžiai
Kuosų šeimos kryžius, pastatytas Lietuvos vardo tūkstantmečio proga. Skulptūros autorius Vytautas Dabriukas jaunesnysis iš Druskininkų, akmens meistras Justinas Valinčius iš Punsko. Kryžių šventino Seinų kunigas Bernardas Augaitis.
Rimkežerių kaimo kryžiai
Skulptūros autorius Vytautas Dabriukas jaunesnysis iš Druskininkų
Rimkežerių kaimo kryžiai
Akmens meistro Justino Valinčiaus iš Punsko darbas