Rugsėjo 1-oji Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje

Rugsėjo 1 d. naujus mokslo metus pradėjo vienintelė Lenkijoje lietuviška vidurinė mokykla – Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus. Renginio pradžioje buvo įnešta nauja mokyklos vėliava. Vėliau licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė supažindino moksleivius su šių metų mokymo tvarka ir kitais reikalais.

Šiais metais Punsko licėjuje mokysis 58 mokiniai. Pernai šioje mokykloje mokėsi 76 moksleiviai. Iki 2013 metų mokinių skaičius viršydavo 100. Mokykla turėdavo po dvi lygiagrečias klases. Šiemet bus viena pirma, viena antra ir viena trečia klasės. Tai nenuteikia optimistiškai, nes ši mokykla yra gyvybiškai svarbi šio krašto lietuvių visuomenei.

Šiai mokyklai, jos mokytojams ir mokiniams linkime sėkmės.

lo

sb, punskas.pl

2 atsakymai į “Rugsėjo 1-oji Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje”

  1. mokinių mažėjimas tai mišrių šeimų ‘bumo’ pasekmė. Dar po keliolikos metų pastatai (ne tik licėjaus, bet ir pradžios mokyklos) atiteks lenkakalbiams mokiniams. Apmaudu, kad tiek pinigų sukišo Lietuva (ir vis dar tiesiama pagalbos ranka į Vilnių). Nevertiname savo kalbos,neturime vertybių (vertybe jau nebėra lietuviškos šeimos sukūrimas).Yra ir tokių licėjaus absolventų, kurie jau ‘eksportuoja“ lenkiškumą į Lietuvą.
    Deja, nevyksta visuomenėje diskusija apie tai. Ir išvis apie nieką rimtai nediskutuojame, nors ir turime dar savo žiniasklaidą. Ją užpildome viso labo ‘renginių aprašymais“

  2. Įvardžiuotinius skaitvardžius kirčiuokime taip: užuot ,,vienuoliktOji“, ,,tryliktŲjų“ tarkime ,,vienuOliktoji“, ,,trYliktųjų“.
    Geros kloties Punsko licėjaus bendruomene,sėkmingų Naujų mokslo metų!

Komentarai uždrausti.