Vyksta LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiai

SeimasVakar, gegužės 7 d., LR Seime prasidėjo Lietuvos Seimo ir PLB komisijos posėdžiai. Posėdžio dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas. „Mūsų tikslas vienas – vienyti visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, siekti išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remti Nepriklausomą Lietuvos valstybę“, – pasakė LR Seimo Pirmininkas.

Komisijos posėdžiuose (jie truks tris dienas) bus kalbama apie „Globalios Lietuvos“ programą, lietuvių kalbos vartojimo bei jos išsaugojimo užsienyje ir Lietuvoje problemas.

Nemažai dėmesio norima skirti Lietuvos pilietybės bei Lietuvos ekonomikos ir energetikos projektų plėtojimo reikalams.

Posėdžių metu komisija paminės Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją, vykdytą 1948 m. gegužės 22–23 d., aptars 2014 m. dainų šventės „Čia mano namai“ organizavimo reikalus.

Komisijai pirmininkauja Seimo narė Ona Valiukevičiūtė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų išrinktas Jonas Prunskis.

Posėdžiuose dalyvauja taip pat punskietė, Lietuvos Seimo ir PLB komisijos vicepirmininkė Irena Gasperavičiūtė.

Komisijos posėdžiai yra atviri visuomenei ir spaudos atstovams.

Komisijos posėdžių tiesioginę transliaciją galima žiūrėti  ČIA.

Seime

sb, punskas.pl