Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje mokslo metų pabaiga

 Zib1

Birželio 27 d. visoje Lenkijoje baigėsi mokslo metai pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniams. Mokslo metų pabaigtuves šventė taip pat Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos bendruomenė. Mokiniams įteikti baigimo atestatai, aukščiausią mokymosi vidurkį pasiekę mokiniai įsirašė į mokyklos garbės knygą, auklėtojai įteikė dovanų.

 Daugiausiai dėmesio skirta mokyklą paliekantiems mokiniams, kurie baigė paskutinę gimnazijos klasę. Jie – pirmoji abiturientų laida, kuri nuo pirmosios klasės pradėjo mokytis šioje mokykloje. Mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas dėkojo jiems ir jų tėvams už tai, kad pasirinko lietuvišką „Žiburio“ mokyklą bei stiprino lietuvių bendruomenę.

 Iškilmėse dalyvavusi LR konsulato Seinuose vadovė Vida Bagdonavičienė palinkėjo mokiniams gerai pailsėti atostogų metu, o sugrįžus į mokyklą kruopščiai mokytis ir aktyviai dalyvauti popamokinėje veikloje, kuri ypatingai svarbi palaikant lietuviškas tradicijas, tobulinant lietuvių kalbos įgūdžius.

 Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla pastatyta Lietuvos valstybės lėšomis, veikti pradėjo 2005 metais.

zib2

Šaltinis: http://consulate-sejny.mfa.lt/