Seinų ligoninei 50 metų

Rugsėjo 6 d. Seinuose paminėtas ligoninės 50-metis. Minėjime dalyvavo Lenkijos prezidento žmona Anna Komorowska, vaivada, Seinų ir Suvalkų apskričių viršininkai, kiti svečiai ir buvę bei esami darbuotojai.

ligonine1

ligonine-29 val. atnašautos iškilmingos mišios Seinų bazilikoje, o paskui ligoninės aikštėje vyko minėjimas. Pristatyta Seinų ligoninės istorija, apdovanoti nusipelnę darbuotojai. Prezidento žmona pasidžiaugė gražia ligonine bei palinkėjo gero bendradarbiavimo su kaimynine šalimi Lietuva. Aukso medaliais apdovanojo keletą gydytojų ir nusipelniusių darbuotojų, tarp jų lietuvius gydytoją Janiną Paransevičienę ir vyriausiąjį buhalterį Bronių Sinkevičių. Seinų apskrities viršininkas Andrzej Szturgulewski ir ligoninės direktorius Waldemar Kwaterski dėkojo už indėlį, įteikė padėkos raštus buvusiems ir esamiems ligoninės darbuotojams, tarp jų ilgametei medicinos seselei Danutei Kraužlytei.

Seinų ligoninė oficialiai atidaryta 1963 metų rugsėjo 1 d. Pagrindinis iniciatorius buvo legendinis gydytojas, atvykęs į Seinus iš Vilniaus – Edward Rittler. Jo vardu pavadinta ir gatvė prie miško, kur stovi ligoninė.

Dabar ligoninė labai išgražėjusi, suremontuotas pagrindinis pastatas ir ūkiniai. Ligoninė gali priimti nemažai ligonių, yra 70 lovų.

(gp), punskas.pl