Seinų LN atidaryta paroda „Dzūkiškas kostiumas…“

2017 m. lapkričio 18 d. Seinų „Lietuvių namuose“ buvo atidaryta paroda „Dzūkiškas kostiumas. Alytaus, Lazdijų, Suvalkų ir Punsko regioninių muziejų eksponatai“. Apie ją pasakoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė.

sb, punskas.pl