Seinuose paminėta Vasario 16-oji

Seinuose iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Į minėjimą, kuris vyko vasario 18 dieną “Lietuvių namuose” Seinuose, susirinko per du šimtus oficialių svečių bei Seinų krašto lietuvių.

Šventėje dalyvavo Lenkijos Respublikos Seimo nariai Jaroslav Zielinski (Jarosław Zieliński) ir Božena Kaminska (Bożena Kamińska) bei Lietuvos Respublikos Seimo nariai prof. Justinas Karosas ir Jonas Liesys.

Iškilmingas koncertas. LR konsulato Seinuose nuotr.

Apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbą ir reikšmę papasakojo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Šventės proga susirinkusius lietuvius sveikino Palenkės vaivadijos miestų, savivaldybių, švietimo įstaigų, teisėsaugos institucijų atstovai bei svečiai iš Lietuvos.

Šventės metu LR konsulas Seinuose apdovanojo dailės darbų konkurso laureatus. Konkursas, kurio tema „Lietuva – tokią tave matau. Lenkija – tokią tave matau“ buvo paskelbtas 2011 m. Jame dalyvavo Seinų bei Lazdijų rajono mokyklų moksleiviai. Konkurso komisijai pateiktas 71 plakatas. Dalis darbų eksponuojami “Lietuvių namuose”.

“Lenkija – tokią tave matau” konkurso laureatėmis tapo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokinės: Gabija Baranauskaitė, Raimonda Tamulionytė ir Džordana Urmanavičiūtė.

“Lietuva – tokią tave matau” konkurso laureatėmis tapo: Uršulia Andrulevič (Urszula Andrulewicz) ir Veronika Miškiel (Weronika Miszkiel) iš Seinų Jono Pauliaus II gimnazijos bei Jolita Kelerytė iš Seinų 2-osios gimnazijos.

Oficialiajai daliai pasibaigus svečiai išklausė iškilmingą koncertą. Jį atliko žinomas tenoras, jaunosios Lietuvos operos solistų kartos atstovas Merūnas Vitulskis bei Kauno styginių kvartetas: Karolina Beinarytė (I smuikas) ir Dalia Terminaitė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė).

LR konsulato Seinuose inf.

 

 

 

 

2 atsakymai į “Seinuose paminėta Vasario 16-oji”

 1. Uršulė Andriulevičiūtė ir Veronika Miškelytė…
  Pavardės:
  Pilsudski-Giniotas
  Narutowicz-Narutis
  Oginski-Uogintas
  Mickiewicz-Mickus
  Bolądz-Balandis
  Korwel-Karvelis
  Oksztul-Aukštulis
  Jurgel-Jurgelis
  Andrulojc-Andriulaitis
  Petrul-Petrulis
  Macejkianec-Motiekaitis
  Wanagel-Vanagėlis
  Baczul-Bačiulis
  Szarkel-Šarkelis
  Brazis, Brozowski-Brazys
  Szimkus-Šimkus
  Wojtul-Vaitulis
  Wojtyła-Vaidila
  Wojniłło-Vainila
  Wierbiel-Verbyla
  Pirsztel-Pirštelis
  Talmont-Tolmantas
  Kozlowski-Oželis
  Kozlowski-Kazlas
  Kiszkis, Zajanczkowski-Kiškis
  Mazul-Mažulis
  Mieszko-Meška
  Radziwiłł-Radžvilas
  Gasztol-Goštautas
  Chodkiewicz-Katkus
  Sapieha-Sapiega
  Tomaszewski-Tamošius
  Tevel-Tėvelis
  Krepsztul-Krepštulis
  Lawcel-Laucelis
  Jasiukait-Jasiukaitis
  Daszkiewicz-Daškus
  Kupczelait-Kupčelaitis
  Mazeiko-Mažeika
  Kuklis-Kuklys
  Jusel-Juselis
  Adamajtis, Adamait-Adomaitis
  Giliun-Giliūnas
  Andraloit-Andriulaitis
  Masiulianiec-Masiulionis
  Zigiel-Žygelis
  Wagner-Vagnorius
  Dvinel-Dvynelis
  Gaidis, Gojdz, Gojd, Goyd, Gajdamowicz-Gaidys
  Gaidel, Gaiduliewicz-Gaidelis
  Wabalis-Vabalys
  Masian-Masėnas
  Mazuto-Mažutis
  Lawris-Laurys
  Tatol-Tatolis
  Narkeliun-Narkeliūnas
  Obolikszto-Obuoliūkštis
  Blażys-Blažys
  Gedziun-Gedžiūnas
  Geigal,-Gaigalas
  Gulbinowicz,-Gulbinas
  Jakubenas-Jokūbėnas
  Jodelis-Juodelis
  Balulis-Baliulis
  Gintowt-Gintautas
  Mejłun-Meilūnas
  Pietraszun-Petrašiūnas
  Jasielonis-Jasiulionis
  Skirtun-Skirtūnas
  Giečys-Gečys
  Maiszel-Maišelis
  Jankun-Jankūnas
  Joczys-Jočys
  Rekst-Rėkštys
  Kukian-Kukėnas
  Aškilovič-Ožkelis
  Aškiloic-Ožkelaitis
  Lavrinovič-Laurynaitis
  Tomialoic-Tamulaitis
  Andruloic-Andriulaitis
  Rudzis, Rudz-Rudys
  Jasiulianec-Jasiulionis
  Paukšta-Paukštė
  Grigianec-Grigonis
  Aškinec-Ožkinis
  Lazdin, Lazdinec-Lazdinis
  Narbutt-Narbutas
  Baublis-Baublys
  Giedrojc-Giedraitis
  Narwojsz-Norvaiša
  Wojsznis-Vaišnys
  Dudojt-Dūdaitis
  Tewel-Tėvelis
  Tomaszun-Tomašiūnas
  Radziun-Radžiūnas
  Jakubenas-Jokūbėnas
  Wołejszo-Valeišis
  Gotowt-Gotautas
  Wiłkojt-Vilkaitis
  Bejnar-Beinoras
  Pauksztełło-Paukštelis
  Burbo-Burba
  Rimszeł-Rimšelis
  Dowgierd,-Daugirdas
  Dowgiało-Daugėla
  Butrym-Butrimas
  Plokszto-Plokšta
  Girdziusz-Girdžius
  Staniszkis-Staniškis
  Trusiewicz-Triušelis

 2. Atgalinis pranešimas: Vasario 16-oji Punske | Voruta

Komentarai uždrausti.