Senelių šventė

DSC_0083

Sausio 21 dieną Punsko savivaldybės darželyje vyko Senelių šventė. Anūkėliai savo seneliams paruošė programėlę. Garbingus svečius pasveikino darželio direktorė Alicija Valinčienė. Mokytojos ir vaikai sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir parodė paruoštą programėlę. Anūkėliai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles ir šoko. Daug šiltų ir nuoširdžių linkėjimų išgirdo seneliai.

DSC_0113

DSC_0191

DSC_0226

DSC_0417

Pasibaigus programėlei, vaikučiai pasikvietė senelius pasižiūrėti salių ir ten dar kartą juos pasveikino, linkėdami, kad nieko niekada jiems neskaudėtų, kad gyventų šimtą metų. Kiekvienas senelis gavo mažą dovanėlę – anūkėlių paruoštą darbelį.

DSC_0441

DSC_0445

DSC_0449

DSC_0457

Mieli seneliai, lai kiekviena diena būna Jums tarsi šventė!

V. Baranauskaitė