Skarkiškių kaimo kryžiai

Skarkiškės (lenk. Skarkiszki) – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, nutolęs apie 10 km į pietryčius nuo Punsko. Į Skarkiškes įjungti buvę Rašačių ir Škliarnos kaimeliai. Valsčiaus keliai: Vidugiriai-Seinai ir Smalėnai-Skarkiškės. 93% gyventojų – lietuviai (1983).

Nuo XIII-XIV a. iki 1795 m. kaimas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Jis pirmąkart minimas XVII a. Pagal 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos sutartį kaimas buvo priskirtas Lietuvos Respublikai. Tarpukariu veikė lietuviškų organizacijų skyriai. 1959 m. spalio 13 d. įsikūrė Lenkijos visuomeninės kultūros draugijos padalinys.

Teksto ir nuotraukų autorės: Darija Grėbliūnaitė ir Violeta Milončytė

Betoninis kryžius stovintis prie kelio, netoli Čiurlionių sodybos
Betoninis kryžius, stovintis prie kelio, netoli Čiurlionių sodybos

 

Skarkiškių kaimo kryžius
Akmeninis kryžius su metaline viršūne, pastatytas kaimo gyventojų 1931 m.

 

Buvusio Rašačių kaimo gyventojų kryžius pastatytas 1934 m. Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms paminėti. Akmeniniame paminkle įrašyta: "Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukakties proga Rašačių gyventojai 1934 m.
Buvusio Rašačių kaimo gyventojų kryžius, pastatytas 1934 m. Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms paminėti. Akmeniniame paminkle įrašyta: „Vytauto Didžiojo mirties 500 m. sukakties proga Rašačių gyventojai 1934 m.“.

 

Akmeninis kryžius su tvorele statyats 1936 m. Kryžius stovi netoli Sankauskų sodybos
Akmeninis kryžius su tvorele, pastatytas 1936 m. Kryžius stovi netoli Sankauskų sodybos.