Sodinsime medį Just. Marcinkevičiui

2011 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. „LAISV?S ĄŽUOLYNE“ prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo Kampuočiuose sodinsime medį, skirtą POETUI JUSTINUI MARCINKEVIČIUI.

Renginio metu vyks poezijos skaitymai dideliam lietuvių POETUI atminti.

Rengėjai:

Punsko valsčiaus savivaldybė, Punsko „Aušros“ leidykla

Rėmėjas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas

KVIEČIAME DALYVAUTI!

 

POEZIJOS PAVASARIS 2011