Studijos bus orientuotos į absolventų kompetencijas ir darbo rinkos poreikius

Nauji reikalavimai studijų programoms įpareigoja aukštąsias mokyklas studijas orientuoti į konkrečius tikslus ir studentų bei darbo rinkos poreikius. Tam prielaidas sudaro švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės patvirtinti nauji studijas reglamentuojantys dokumentai – 52 studijų krypčių aprašai.

„Nauji reikalavimai studijų programoms pradeda naują studijų organizavimo etapą. Pagal naujuosius aprašus universitetai ir kolegijos, siūlydami studijas, turės atsižvelgti tiek į studentų, tiek į darbdavių reikmes, į aiškiai apibrėžtas kompetencijas, kurias studentas įgis studijų metu. Tai didelis žingsnis į priekį studijų kokybės prasme“, – sako ministrė A. Pitrėnienė.

Studijų krypčių aprašai – tai naujos kartos studijas reglamentuojantys dokumentai, parengti siekiamų rezultatų pagrindu. Jie nurodo kompetencijas, gebėjimus ir žinias, kuriuos studentas įgis pasirinkęs atitinkamos krypties studijų programą, apibrėžia studijų programų vykdymo reikalavimus.

Rengiant 52 naujuosius studijų krypčių aprašus dalyvavo ne tik akademinės bendruomenės atstovai, bet ir darbdaviai, kiti socialiniai partneriai. Aprašai buvo aptarti su visomis suinteresuotomis grupėmis.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotrauka
Šarūno Mažeikos (BFL) nuotrauka

Pagal naujuosius aprašus bus rengiamos, vykdomos, tobulinamos ir akredituojamos studijų programos. Aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su naujaisiais aprašais iki 2016 m. birželio 1 d.

Studijų krypčių aprašai parengti įgyvendinant Studijų kokybės vertinimo centro vykdomą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Su patvirtintais studijų krypčių aprašais galima susipažinti čia: http://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/krypciu-aprasai

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt