Suvalkiečių Kūčių vakarienė

2015-12-20 d. (sekmadienį) po lietuviškų Mišių suvalkiečiai susibūrė Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose, kur surengta suneštinė Kūčių vakarienė. Pradžioje skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė pasveikino atvykusiuosius ir išdalijo jiems kalėdaičius. Paskui kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) trumpai su visais pasimeldė ir palaimino suneštus Kūčių valgius. Susirinkusieji dalijosi kalėdaičiais ir sveikino vieni kitus artėjančų šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Po to visi susėdo prie  stalo. Kaip ir ankstesniais metais, ant jo buvo virtinukų su aguonomis, silkių, žuvų, barščių, sausainių, mandarinų, mišrainės ir kitų patiekalų.

Kun. Andžejus Opanovskis meldžiasi su visais prieš Kūčių vakarienę
Kun. Andžejus Opanovskis meldžiasi su visais prieš Kūčių vakarienę

 

Kūčių vakarienės dalyviai
Kūčių vakarienės dalyviai

 

Kūčių vakarienės dalyviai dalijasi kalėdaičiais
Kūčių vakarienės dalyviai dalijasi kalėdaičiais

 

Kūčių vakarienė prie bendro stalo
Kūčių vakarienė prie bendro stalo

Šventės metu perskaityti šie eilėraščiai: Jeronimo Šalčiūno „Kalėdinę naktį“ (skaitė Kazimieras Baranauskas), Prano Sovulio „Kalėdos Lietuvoje“ (skaitė autorius), Jeronimo Šalčiūno „Kalėdinis ,,Gloria!“ (skaitė Onutė Virbylienė). Susirinkusieji sugiedojo keletą kalėdinių giesmių, tarp jų „Piemenėliams vargdienėliams“, „Kalėdos“, „Bernelis gimė Betliejuj“ ir kt. O. Virbylienė padovanojo kun. Andžejui Opanovskiui suvalkiečių neseniai išleistą vaizdo kompaktinę plokštelę „Kalėdų, Velykų ir kitos giesmės“.

Tai buvo malonus vakaras.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos