„Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“

2016 m. lapkričio 18 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko moksleivių eilėraščių ir dailės konkurso „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ (kurį rėmė Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administravimo ministerija) rezultatų paskelbimas. Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas ir šio konkurso organizatorius Algirdas Vektorius pasidžiaugė vaikų pateiktais darbais, palinkėjo sekti Lietuvos karalaičio Kazimiero pavyzdžiu, vaizdžiai papasakojo jo biografiją.

Konkurse dalyvavo 101 moksleivis – Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos, Vidugirių pagrindinės mokyklos, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos bei Pockūnų lietuvių kalbos besimokantys vaikai. Pristatyta 15 eilėraščių ir 86 piešiniai. Visi darbai atitiko konkurso reikalavimus. Vertinimo komisijoje dirbo mokytojos Nastutė Sidarienė, Teresė Uzdilaitė ir Aurelija Pečiulytė.

 Laimėtojai

 DAILĖS DARBŲ KATEGORIJOJE

 I grupė (8–9 metų) pateikė 18 piešinių.

I vieta – Inga Grigutytė ir Veronika Dabulytė, „Žiburio“ mokykla

II vieta – Rasa Maksimavičiūtė, Ieva Karaneckaitė, „Žiburio“ mokykla

III vieta – Deivydas Stankevičius, Elyza Gudaitytė, „Žiburio“ mokykla

 II grupė (10–13 metų) pateikė 30 piešinių.

I vieta – Lidija Radzevičiūtė ir Diana Petruškevičiūtė, Vidugirių mokykla

II vieta – Onutė Karaneckaitė ir Lilija Balulytė, „Žiburio“ mokykla

III vieta – Emilija Petruškevičiūtė ir Natalija Petruškevičiūtė, Pockūnų mokykla

 III grupė (14–15 metų) pateikė 8 piešinius.

I vieta – Artūras Astrauskas, „Žiburio“ mokykla

II vieta – Simona Zubavičiūtė, „Žiburio“ mokykla

III vieta – Alida Savickaitė, Asta Grigutytė, „Žiburio“ mokykla

 Papildomai konkurse dalyvavo ir mažesnieji bei mažiausieji „tapytojai“. 6–7 metų kategorijoje pateikti 24 piešiniai. Komisija I vietą skyrė Julijai Krakauskaitei ir Lenai Leončikaitei, II – Erikai Labutytei ir Nikolei Valinčiūtei, III – Olivijai Šturgulevskai (visos mergaitės – iš „Žiburio“ vaikų darželio). 3–5 metų kategorijoje pateikti 6 piešiniai – spalvinukai (visi Seinų „Žiburio“ darželio auklėtinių). Jų autoriai: Matas Vichertas, Karina Berneckaitė, Povilas Zdanys, Lukas Aleksa, Natalija Lojuk, Liepa Vilkelytė.

 EILĖRAŠČIŲ KATEGORIJOJE

 I grupė (8–9 metų) pateikė 4 eilėraščius.

I vieta – Justina Rėkutė, Vidugirių mokykla

II vieta – Daiva Marteckaitė, Vidugirių mokykla

 II grupė (10–13 metų) pateikė 8 eilėraščius.

I vieta – Onutė Karaneckaitė, „Žiburio“ mokykla

II vieta – Diana Petruškevičiūtė, Vidugirių mokykla

III vieta – Aneta Čerlionytė ir Viktorija Marteckaitė, Vidugirių mokykla

 III grupė (13–15 metų) pateikė 3 eilėraščius.

I vieta – Dominyka Pečiulytė, Punsko gimnazija, ir Aldona Karaneckaitė, Punsko Kovo 11-osios licėjus

II vieta – Patricija Valinčiūtė, Punsko gimnazija

 

Lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius su komisijos narėmis Nastute ir Terese laimėtojams įteikė dovanėles ir diplomus, padėkos raštus. Visi apdovanoti saldumynais. Padėkojus už dalyvavimą bendrauta prie vaišių stalo.

Renginys buvo vykdomas pagal projektą, paremtą Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos.

G. Pakutkienė, punskas.pl