Sveikata – didžiausia žmogaus vertybė

Dzūkijos sostinėje veikia VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras (toliau – Centras) – vienintelis toks Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Kodėl? Tai nėra tipiška Lietuvoje sveikatos priežiūros ar socialinė įstaiga. Centre integruotos kelių rūšių paslaugos, kurios finansuojamos iš keleto šaltinių: Ligonių kasų fondo, Savivaldybės biudžeto ir kt. Tai naujovė Lietuvoje.

Centras įregistruotas 2001 m. spalio 24 d., steigėjai – Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komitetas. Aktyviausi Centro steigimo iniciatoriai buvo tuometinis miesto meras V. Kirkliauskas, vicemerė R. Kazlauskienė, gydytoja A. Dimšienė ir kt.

Pirmasis Centro direktorius buvo gydytojas V. Čaplikas, kuris vadovavo neilgai, pustrečių metų (2001 m. spalio mėn.–2004 m. rugpjūčio mėn.). Daugiau kaip 10 metų (2004 m. rugsėjo 1 d.–2014 m. lapkričio 14 d.) Centrui vadovavo patyręs sveikatos priežiūros organizatorius doc. dr. J. Jakutis. 2017 m. sausio mėnesį Centrui pradėjo vadovauti Daiva Gudzinevičienė.

Centras darbą pradėjo 2002 m. pabaigoje buvusioje Šiluminių tinklų Profilaktoriumo bazėje. Alytaus miesto savivaldybė, siekdama pagerinti senėjančio miesto bendruomenės gyvenimą, pradžioje įkūrė Palaikomojo gydymo ir slaugos, Globos ir socialinės bei medicininės pagalbos namuose skyrius. Vėliau buvusio Profilaktoriumo bazėje įsteigtas Medicininės reabilitacijos ir sporto centras. Šiuo metu Centre veikia trys integruoti padaliniai: 1) 55 lovų Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius; 2) 39 lovų Globos skyrius; 3) Dienos reabilitacijos ir sporto skyrius.

Integruojant po vienu stogu iš pirmo žvilgsnio nelabai derančius profilius, buvo suformuluotas tikslas – organizuoti medicinines ir socialines paslaugas, plėsti ambulatorines reabilitacijos paslaugas, padėti žmonėms pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje, patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai jis nepajėgia pats savimi pasirūpinti.

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje gydomi ir slaugomi Alytaus miesto įvairaus amžiaus pacientai po gydymosi namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi ar neprieinama. Po galvos smegenų infarktų ar traumų, po kaulų lūžių, sergantys onkologinėmis bei lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ir Alzheimerio ligomis. Skyriuje gydomi ir slaugomi vaikai, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų. Skyriaus pacientų biosocialinių funkcijų atstatymui taikomos reabilitacinės priemonės, kineziterapija, fizioterapinės procedūros, masažai. Esant reikalui, pacientus konsultuoja psichologas, socialinis darbuotojas. Gydymas skyriuje pagal susirgimo pobūdį trunka iki 120 kalendorinių dienų per metus.

Pacientams, išnaudojusiems metinį palaikomojo gydymo ir slaugos gydymosi stacionare limitą, ir kitiems šalies gyventojams, nepriklausomai nuo deklaruotos ir gyvenamosios vietos, neribotai teikiamos mokamos slaugos paslaugos.

Globos skyriuje apgyvendinami seni, pasiligoję, vieniši, artimųjų globos netekę alytiškiai. Kas antras jų – sunkios būklės ar visiškai neįgalus, turi sunkių širdies ir kraujagyslių veiklos, regėjimo sutrikimų, serga Parkinsono, Alzheimerio ligomis, vėžiu.

Šiame skyriuje apgyvendinami dviviečiuose ar triviečiuose kambariuose, sudaromos žmogaus orumo nežeminančios gyvenimo sąlygos, sukuriama saugi, kuo artimesnė namams aplinka. Tenkinami fiziniai, psichologiniai, socialiniai, kultūriniai bei dvasiniai poreikiai. Teikiamos asmeninės higienos, maitinimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos paslaugos, reikalingos pagal kiekvieno gyventojo savarankiškumo lygį ir poreikius. Daug dėmesio skiriama asmens sveikatos priežiūrai ir slaugai. Gyventojų sveikatos būklė stebima ištisą parą, jiems organizuojamos medikų konsultacijos, esant būtinybei, hospitalizuojami, dispanserizuojami.

Globos skyrius nėra privatus. Jis išlaikomas iš gyventojų 80 procentų pensijos ir iš miesto savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų. Kas turi teisę įsikurti, sprendžia atitinkamos savivaldybės institucijos.

jakutis1

Dienos reabilitacijos ir sporto skyriuje teikiamos ambulatorinės II a lygio neurologinio, traumatologinio ir artrologinio profilio paslaugos sergantiesiems judėjimo-atramos, sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos ligomis. Atliekamos vandens procedūros, gydomosios mineralinės vonios, cirkuliariniai ir šarko dušai, povandeninis ir klasikinis masažai, gydomojo purvo aplikacijos ir kt.

Modernizavus iš profilaktoriumo paveldėtą sporto ir sveikatingumo bazę, Centras aktyviai ėmė plėtoti komercinę veiklą, pasiūlydamas alytiškiams atrakcingų sveikatos stiprinimo, rekreacijos, netgi pramoginių paslaugų – šiuolaikinį baseiną, sauną, dvi sporto sales.

 ***

jakutis2

 Alytaus miesto slaugos ir palaikomojo gydymo sistemos įgyvendinimo projektas 2002 m. įtrauktas į Valstybės investicijų programą. Projekto vertė 2,6 mln. litų. 2002–2004 m. atlikta skyrių, pagalbinių patalpų, lauko inžinerinių tinklų įrengimui darbų už 1,1 mln. litų. 2004 m. sausio 3 d. Centre buvo pradėtas vykdyti bendras Phare, VIP ir Alytaus miesto savivaldybės Centro dalies 2-ojo etapo rekonstrukcijos projektas „Senelių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių su pagalbinėmis patalpomis įrengimas“. Patalpų plėtrai buvo pasirinktos Šilumos tinklų elektros cecho ir garažo patalpos. Pagal techninį projektą turėjo būti įrengtos trys palatos palaikomajam gydymui ir slaugai ir trys kambariai globos skyriaus seneliams, pagalbinės patalpos, penki kambariai globos skyriaus gyventojų artimiesiems apgyvendinti – svečių kambariai, konferencijų salė personalo mokymui, seminarų ir kursų organizavimui. Tačiau projektui įpusėjus ir įvertinus įstaigos ekonominį lygį, atlikę situacijos analizę ir numatę plėtros galimybes, pasirinkome skyrių sukeitimo vietomis variantą, koregavome techninį projektą. Todėl 2005 m. sėkmingai reabilitacijos skyrių iš antro (dabartinio slaugos skyriaus) aukšto perkėlėme į renovuojamas patalpas, o jo vietoje išplėtėme palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių iki 40 lovų. Jie tapo kompaktiškesni. Svečių kambarius, aprūpinę baldais, televizoriais, šaldytuvais, mikrobangų krosnelėmis, įregistravome kaip dviejų žvaigždučių viešbučio kambarius. Antrojo etapo projektas užbaigtas 2005 m. liepos mėn. ir jam panaudota 1, 45 mln. litų.

Kiekvienais metais buvo ieškoma donorinių lėšų, rašomi projektai lėšoms gauti, kurias panaudoję palyginti neblogai sutvarkėme aplinką: įrengtos poilsio aikštelės, takai, pavėsinės, gyvatvorės, autobusų stotelė.

Vykdydami energetinių resursų taupymo programą, savo ir rėmėjų lėšomis buvo sutvarkyti stogai, pakeisti visi Centro langai plastikiniais. Įrengta jauki koplyčia, globos skyriaus gyventojų užimtumo kambarys, gerai organizuotos personalo darbo vietos, aprūpintos ryšio priemonėmis, kompiuteriais, poilsio kambariais.

jakutis3

Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje išplėstas paslaugų spektras: įsigyta nauja įranga vandens procedūroms, purvo paruošimo katilas, Bemerio, Bioptrono, Krio, relakso terapijos ir kt. įranga. Skyriuose įsigyti sunkių ligonių keltuvai, apiplovimo dušu vežimėliai, kompensacinė technika, šiuolaikiniai maisto dalinimo vežimėliai, indų plovimo mašinos ir kt.

Sporto komplekso rūbinėse įrengtos specialios rakinamos spintelės, renovuota sauna, pakeista garo krosnis, baseino vanduo chloruojamas automatiškai ir kt. Atnaujinta Centro automobilinį transportą. Buvusi LR Seimo narė prof. V. M. Čigriejienė padėjo gauti 150 tūkst. litų, kad Globos skyriuje būtų įsigytas liftas ir jo įranga.

2009–2010 m. buvo parengtas ir vykdomas investicinis projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre“. Panaudojus laisvas buvusios valgyklos patalpas ir gavus 496 tūkst. litų ES struktūrinių fondų lėšų, šiuolaikiškai įrengta ir aprūpinta 15 lovų, skirtų ligoniams, sergantiems Alzheimerio liga, slaugai.

Nuo 2010 m. lovų skaičius išaugo iki 55, turinčių autonominius sanitarinius mazgus bei dušus. Gavus licenciją, teikiamos paliatyvios slaugos paslaugos.

Nuo 2009 m. rugpjūčio 14 d. dalyvavome mokymų projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, keliant darbuotojų kvalifikaciją“, kurio vertė apytiksliai 700.000 litų. Kvalifikaciją kėlė 77 darbuotojai. Kursų vidurkis vienam darbuotojui – keturi.

2012 m. gruodžio 7 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp Socialinės ir darbo ministerijos bei centrinės projektų valdymo agentūros dėl 2,4 milijonų vertės projekto „VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir Sporto centro globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas“. Panaudojus gautas lėšas, buvo kapitališkai suremontuotos ir rekonstruotos esamo skyriaus patalpos, pritaikant jas oriam gyvenimui, priartinant prie namų sąlygų. Pastačius trečią aukštą, išplėstas gyvenamųjų vietų skaičius iki 39, buities, užimtumo ir kitos patalpos.

Centre veikiančiuose svečių namuose yra penki kambariai, kuriuose galime pasiūlyti nakvynę 12 asmenų. Teikiamos maitinimo paslaugos. Veikia 39 vietų salė konferencijoms, yra organizacinė technika. Centre vyksta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai, veikia socialinio darbo metodinis centras. Teminius, šventinius ir jubiliejinius vakarus siūlome švęsti 20 vietų pobūvių salėje.

Per šiuos Centro gyvavimo metus susiformavo kvalifikuota, darni gydytojų, slaugytojų, jų padėjėjų, kitų profilių specialistų bendruomenė. Dirba trys slaugytojos, baigusios universiteto bakalauro studijas, viena mokosi aukštojoje mokykloje, trys yra baigusios magistro studijas.

Visą šį laikotarpį Centras augo ir kiekybiškai, ir kokybiškai. Jo bendruomenė vadovaujasi gyvenimo išbandytomis vertybėmis, tokiomis, kaip atsakingumas, solidarumas, gailestingumas, pasiaukojimas, pagarba pacientams bei kolegoms. Tai yra tikrasis Centro sėkmingos veiklos garantas.

Centre dirba daugiau kaip 80 įvairių profesijų darbuotojų. Mes padedame žmogui išsaugoti ir susigrąžinti sveikatą. Skyriuose sudaryta namų jaukumo aplinka suteikia dvasinę ramybę, todėl sulaukiame pacientų pripažinimo ir palaikymo. Tai – didžiausias mūsų darbo įvertinimas.

Juozas Jakutis, punskas.pl