Sveikinimas Valstybės dienos proga

Mindaugas-e1357159968598„O gal Tėvynę reikia visą laiką

Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?

Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.

Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!“

 

(Just. Marcinkevičius, „Mindaugas“)

 

Kad ir kur mes begyventume, esame viena tauta, kurkime ir puoselėkime savo Tėvynę!

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu sveikina

Dalia Henke,
PLB pirmininkė