Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus

Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus yra vienas įdomiausių šio pobūdžio muziejų Lietuvoje. Jį privalėtų aplankyti kiekvienas Punsko ir Seinų krašto mokytojas ir moksleivis.

Tauro-muzApie muziejų pasakoja jo iniciatorė, pirma vedėja, partizanų ryšininkė ir politinė kalinė Aldona Vilutienė bei dabartinis vedėjas Justinas Sajauskas.

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus tai informatyviausias šios rūšies muziejus Lietuvoje. Jame kaupiama ir eksponuojama tremtinių ir partizaninio laikotarpio relikvijos, archyviniai dokumentai, nuotraukos, žmonių atsiminimai, ginklai. Čia yra ekspozicija, skirta pokario rezistencijai Punsko ir Seinų krašte.

Muziejus veikia antradieniais–šeštadieniais 9–17 val.

sb, punskas.pl

Muziejaus ekspozicija

Pirmoji salė
Joje Tauro partizanų apygardos įkūrimo istorija, kunigo A. Iliaus ir jo bendražygių nuotraukos, baldai, Tauro apygardos protokolo kopijos, tremtyje išsaugota prieškario laikų trispalvė, sienoje – Tauro apygardos vadų portretai ir rinktinių vadų bei apygardos štabo narių portretai.
Kairėje – didelis Tauro apygardos žemėlapis. Atskiras stendas skirtas legendiniam partizanui Juozui Lukšai.

Antroji salė
Skirta atskirų Tauro apygardos partizanų rinktinėms: Geležinio Vilko, Vytauto, Žalgirio. Centre – Geležinio Vilko rinktinės atkurta vėliava. Sienose rinktinių vadų portretai, po stiklu rusiški ir vokiški partizanų ginklai, partizanų uniformos, partizano V. Slendroko paveikslas „Žuvinto mūšis“, lange – padidinti rinktinių vadų antspaudai, išsaugotas prieškarinis Vyčio paveikslas, daiktai, rasti atkasant partizanų palaikus.

Trečioji salė
Viršuje – portretai partizanų, kuriems suteiktas laisvės kovotojo karžygio garbės vardas, keli stendai su nuotraukomis („Partizanų motinos“, „Raišupio mūšis“, „Popierių šeima“, „DLK Vytauto rinktinės štabo žūtis“, „Moterys – laisvės kovų dalyvės“, „Nesulaukę laisvės“, „Žalgirio rinktinė“, dailininkų paveikslai: „Valkų mūšis“, „Pirmasis Tauro apygardos vadas – Leonas Taunys-Kovas“ ir kiti.

Ketvirtoji salė
Skirta genocido vykdytojams ir aukoms.

„Tremtis. Kalėjimai. Lageriai“
Įeinant lankytoją pasitinka manekenas, aprengtas kalinio drabužiais su prisiūtu numeriu „K-573“, gyvulinio vagono fragmento imitacija su grotuotu langu, iš kairės, ant grubių sienojų, spygliuotos vielos rėmuose, trėmimo metai, tremties ir kalinimo vietų pavadinimai, prieky – grėsmingas plakatas „Stoi! Streleju!“. Dešinėje – KGB rūmų kalėjimo kamerų nuotraukos.
Priekinėje sienoje – didžiulė Krasnojarsko krašto Metigino rajono Razdolinsko gyvenvietės panoraminė nuotrauka, apačioje – įvairūs tremtinių daiktai. Salėje gausu tremtinių rankdarbių, siuvinių, iš duonos padarytų rožančių, yra vėplio iltis, atvežta nuo Laptevų jūros. Du nuotraukų stendai skirti 1941 m. tremtiniams. Sovietų imperijos žemėlapis nusagstytas lemputėmis, žyminčiomis tremties ir kalinimo vietas.
Muziejaus ekspozicijoje daug nuotraukų, vaizduojančių partizanų palaikų atkasimą, kryžių, paminklų šventinimą, įrengti stendai su žuvusiųjų partizanų nuotraukomis.

Adresas: Vytauto g. 29, LT-68300, Marijampolė.
Tel. (8~343) 50754.
El. paštas taurassajauskas@gmail.com