To Suvalkuose dar nebuvo. Lietuviškų liaudies šokių vakaras

Suvalkuose gyvenu daugiau kaip 40 metų, per tą laiką mačiau labai daug įvairių Seinų ir Punsko krašto, taip pat Lietuvos lietuviškų ansamblių pasirodymų. Tačiau tokiame vakare, kuris surengtas 2016-11-23 Suvalkų kultūros centre Nonieviča g. 71, teko dalyvauti pirmą kartą gyvenime. Tą dieną tamsiai mėlynoje salėje vyko renginys „Lietuvių kultūros vedliai kviečia pašokti“ („Przewodnicy po litewskiej kulturze zapraszają do tańca“) iš ciklo „Kultūrų sandūroje“ („Na styku kultur“). Anksčiau šioje salėje buvo pristatyti čigonų šokiai. Renginio metu pasirodė Punsko folkloro ansamblis „Alna“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko.

sokiai3

„Alnos“ šokėjai

Salėje susirinko daug žmonių, dauguma lenkų, bet atėjo ir Suvalkų lietuvių. Apie renginį buvo rašoma Suvalkų kultūros centro interneto portale, taip pat žmonėms pranešta po lietuviškų Mišių.

Pradžioje atvykusiuosius pasveikino buvusi seiniškė Ana Šafranovska (Anna Szafranowska). Tai talentinga moteris, vadovaujanti tradicinio dainavimo grupei „Ancyjas“. Ji buvo renginio vedėja. Salės scena papuošta lietuviškais audiniais, atvežtais iš Punsko muziejaus „Senoji klebonija“. Po trumpo pasveikinimo pasisakė etnografė, buvusi mokytoja Anastazija Sidarienė. Ji papasakojo apie minėto muziejaus rinkinius ir pakvietė visus jame apsilankyti.

sokiai1

 „Alnos“ muzikantai

Paskui pasirodė ansamblis „Alna“. V. Batvinskas trumpai pristatė kolektyvo istoriją ir jo dalyvius. Sudainuota „Aš pasėjau du liniuku“. Pristatyta 12 lietuviškų šokių: „Drailinas“, „Abelytė“, „Kraučukas“, „Malūnėlis“, „Trepsiukas“, „Papijonas-Šaučus“, „Kleckai“, „Ėjo gudas“, „Polka keturinė“, „Šokinėkit, berniukai“, „Pjoviau šienų“, „Žydas juods“. Pirmiausia trys ansamblio poros parodydavo publikai šokį, Editai Balkevičienei aiškinant, kokias ir kaip reikia atlikti figūras. Po to susirinkusieji buvo kviečiami šokti kartu su ansambliečiais.  Pabaigoje „Ancyjas“ grupė kartu su „Alna“ sudainavo dainą „Lėk gervele“.

sokiai2

Dalis renginio dalyvių

Šokiams pasibaigus A. Šafranovska padėkojo ansambliui „Alna“, Alicijai Malinauskaitei už dalyvavimą Suvalkų ansamblyje „Suwalszczyzna“, Reginai ir Vidmantui Pykiams už saldumynus. Lenkų ir lietuvių kalbomis padėkojo „Alnai“ taip pat Suvalkų lietuviai.

Renginys truko dvi valandas su 15 minučių pertrauka. Jos metu nedideliame fojė, esančiame prie tamsiai mėlynos salės, galima buvo paragauti įvairių saldumynų, pagamintų Reginos ir Vidmanto Pykių iš Punsko įmonės. Jie neseniai Suvalkuose atidarė parduotuvę „Reni“, kuri renginio metu buvo reklamuojama.

sokiai5

Renginio metu

„Alna“ programą atliko labai gerai. Taip pat puikiai savo darbą atliko Edita Balkevičienė. Tuo nėra ko stebėtis, kadangi ansamblis gyvuoja nebe pirmus metus ir turi didelę patirtį. Jis puikiai vykdė paskutinio Lenkijos lietuvių draugijos suvažiavimo vieną iš nuotarmių, kur raginta lietuvių kultūrą pristatinėti ne tik saviems, bet ir lenkų visuomenei. Tik reikėtų dar paklausti, ar lenkai visada to pageidauja.

Lenkai pristatytą programą priėmė palankiai. Prie to prisidėjo ir tai, kad A. Šafranovska buvo renginio vedėja.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

 

 

4 atsakymai į “To Suvalkuose dar nebuvo. Lietuviškų liaudies šokių vakaras”

  1. dalyvi, o kokia tavo „miesto“ kultūra? Diskotekinė su svaigalų (ne tik alkoholio, oi ne tik) prieskoniu?Ką jūs ten šokate – ar tik ne folklorą? Tai irgi iš kaimo, tik ne mūsų, o jųjų.

  2. Nejaugi Tamstai miesto kultūra – lenkų kultūra?

  3. Įspudingas renginys. Šiaunuoliai. Ačiū „Alnos“ dalyviams, o ypač E.Balkevičienei ir vadovui V.Batvinskui.

Komentarai uždrausti.