Varviškės „respublika“ (1920–1923)

lucinskasAlytaus kraštotyrininko, visuomenininko, daugelio knygų istorine tematika sudarytojo ir autoriaus Gintaro Lučinsko pranešimas, skaitytas per Terra Jatwezenorum 2013 konferenciją Punske.

Gintaras Lučinskas rašo straipsnius apie mažai tyrinėtas savanorių ir šaulių kovas už Lietuvos nepriklausomybę Dzūkijoje, Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, Lietuvos rezistentų kovas pokariu prieš sovietų okupantus. Jis aktyviai dalyvauja ir pats organizuoja savo knygų pristatymus Alytuje, Vilniuje, Kaune, Lazdijuose, Seinuose, Punske. Daug laiko praleidžia Lietuvos archyvuose, kuriuose ieško atsakymų į neatsakytus klausimus.

sb, punskas.pl