Vasario 16-oji Punske (1)

Vasario 13 dieną Punske iškilmingai pamin?ta Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena.

Lietuvi? kult?ros nam? scenoje pasirod?: LKN choras ?Dz?kija?, LKN vaik? vokalinis ansamblis, Punsko Kovo 11-osios lic?jaus šoki? grup? ?Šalčia?, LKN dramos studija, LKN choreografinis samb?ris ?Jotva?, pensinink? klubo ansamblis ?T?višk?s aidai?, LKN meno studija ?Puniukai?, LLEKD etnografinis ansamblis ?Gimtin??, folkloro grup? ?Alna?, LLEKD folklorin? vaik? šoki? grup? ?Šalcinukas?, LLEKD akordeonist? trio ?Kaimo muzikantai?, LKN kaimo kapela ?Klump?? bei šoki? grup? ?Vyčiai?.

Kviečiame pasiži?r?ti švent?s pirmos dalies.

www.punskas.pl (sb)