„Vatikano radijo laidoms lietuvių kalba – 75 metai. Istorija ir kontekstas“

Vatikano radijo laidų lietuvių kalba vedėjo dr. Jono Malinausko paskaita, skaityta per Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus 60-mečio jubiliejų 2016 m. birželio 23 d.

sb, punskas.pl