Vėlinių vakaras Suvalkuose

            Šiemet suvalkiečiai taip pat surengė Vėlinių vakarą. Jis vyko 2017 m. lapkričio 5 d. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose. Renginys prasidėjo po lietuviškų Mišių. Jam vadovavo Pranas Sovulis. Susirinkusius pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė.

Eilėraštį skaito Genovaitė Pečiulytė
Eilėraštį skaito Genovaitė Pečiulytė

 

Renginio vadovas Pranas Sovulis
Renginio vadovas Pranas Sovulis

 

Eilėraštį skaito Juozas Vaznelis
Eilėraštį skaito Juozas Vaznelis

Pradžioje minute tylos buvo pagerbti mirę Suvalkų lietuviai. Programą sudarė eilėraščiai, giesmės ir viena daina. Eilėraščius skaitė: Pranas Sovulis (keletą), O. Virbylienė, Juozas Vaznelis, Kazimieras Baranauskas, Stefanija Kapuscinska ir Genovaitė Pečiulytė. Buvo paminėti: Jonas Pavilonis, sūduviai, jotvingiai, prūsai, Suvalkų lietuviai dainininkai ir giesmininkai, Lietuvos ir mūsų krašto savanoriai, žuvę Seinų krašte 1919-1920 m. kovose su lenkais, Lietuvos partizanai, žuvę Šlynakiemyje 1949 m., kun. Ignotas Dzermeika. Jiems buvo uždegtos žvakės. Ansamblis ,,Ančia“ sugiedojo: ,,Dieve, arčiau Tavęs“, ,,Dėkoju, Dieve, Tau“, ,,Tu ateik prie seno kryžiaus“, ,,Palinko liepa šalia kelio“.

Gieda Suvalkų ansamblis ,,Ančia“ Stovi iš kairės:  Onutė Virbylienė, Adelė Jalauskienė, Kostas Jurkiūnas, Gražina Kajackienė, Julija Prelevič, Kazimieras Baranauskas, Genovaitė Pečiulytė, Jonas Jasevičius, Teklė Gibavičienė, Danutė Judickienė, Juozas Vaznelis, Teresė Uzdilaitė, Pranas Sovulis
Gieda Suvalkų ansamblis ,,Ančia“.
Iš kairės: Onutė Virbylienė, Adelė Jalauskienė, Kostas Jurkiūnas, Gražina Kajackienė, Julija Prelevič, Kazimieras Baranauskas, Genovaitė Pečiulytė, Jonas Jasevičius, Teklė Gibavičienė, Juozas Vaznelis, Danutė Judickienė, Pranas Sovulis, Teresė Uzdilaitė

Eilėraštį skaito Kazimieras Baranauskas
Eilėraštį skaito Kazimieras Baranauskas

 

Eilėraštį skaito Stefanija Kapuscinska
Eilėraštį skaito Stefanija Kapuscinska

           Vėlinėse dalyvavo kun. Marius Talutis. Renginiui pasibaigus dalyviai vaišinosi arbata, kava ir saldumynais.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos