Viktoras Vinikaitis prisiminimuose

Šiais metais Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodys a. a. Elenos Vinikaitytės-Staskevičienės iš Suvalkų parengta knyga apie šio krašto savamokslį tapytoją, Vygrių kamaldulių vienuolyno žinovą ir gidą Viktorą Vinikaitį. 2014 m. gruodžio 31 d. sukaks dvidešimtosios Jo mirties metinės.

vinikaitis

„Tai buvo ypatingas žmogus – nepaprastai paprastas, bet nepaprastas. Nuolankus, pasiruošęs visiems padėti… Tai neeilinis asmuo. Visą savo suaugusiojo gyvenimą skyrė Vygriams. Ta vietovė jam buvo viskas. Turėjo dvi aistras: mėgo tapyti bei pasakoti apie Vygrius…“ – rašo būsimo leidinio įvade V. Vinikaičio tolima giminaitė E. Vinikaitytė-Staskevičienė iš Suvalkų.

2012 m. gegužę Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klube Poezijos pavasario renginio metu kilo mintis išleisti knygą, skirtą V. Vinikaičiui atminti. Gerb. Elena šią mintį įgyvendinti mielai sutiko.

vygrai1

„Tie, kurie Viktorą pažinojo, sako, kad apie Vygrius parašyta ne viena knyga, o apie Viktorą Vinikaitį – nieko. Gal dabar atėjo laikas. Kiek pasisekė surinkti medžiagos, tiek bus pateikta skaitytojui. Tai paskutinis momentas šias žinias surinkti“, – rašo E. Staskevičienė minėto įvado pabaigoje. Deja, 2013 m. birželio 17 d. pagrindinė leidinio autorė iškeliavo Anapilin ir nesuspėjo iki galo atlikti užsibrėžto darbo.

Šiemet, gavus iš Lenkijos vyriausybės finansinę paramą, projektas tęsiamas. Baigiamuosius darbus vykdo šios knygos bendraautoriai Rita Staskevičiūtė (Elenos dukra) ir Kazimieras Baranauskas. Manoma, kad knyga pasirodys rudenį, lietuvių ir lenkų kalbomis, bus skirta plačiajai visuomenei, kaip to pageidavo E. Vinikaitytė-Staskevičienė ir V. Vinikaičio giminaičiai.

K. Baranauskas, punskas.pl