Vyskupą Paulių Baltakį prisiminus

Apie vyskupą Paulių Antaną Baltakį pasakoja Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas prelatas Edmundas Putrimas bei pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso-bylos postulatorius, Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.

sb, punskas.pl