XXI klojimo teatrų festivalis Punske

teatru festivalis

Programa

2012 m. liepos 28 d. (šeštadienis), Punsko lietuvių kultūros namai

16 val. – konferencija „Klojimo teatras XXI a. perspektyvoje“

17 val. – LKN dramos studija suvaidins pgl. B. Jonuškaitės apsakymus „Likimo odisėją“

2012 m. liepos 29 d. (sekmadienis), Punsko buities muziejus – skansenas

9.15 val. – eisena nuo Punsko lietuvių kultūros namų iki skanseno

10.00 val. – Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras, B. Sruogos „Pagunda“, rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė

11.00 val. – Agluonėnų klojimo teatras, „Dar ilgai nemirsi…“, rež. A. Zapalskienė

12.00 val. – Suvalkų mėgėjų teatras „Sūduvis“, R. Pacukonio „Aiškiaregiai arba nenoriu būti Kašpirovskiu“, rež. A. Kavaliauskienė

13.00 val. – Kretingos E. Radžiaus dramos teatras, pgl. M. Fermo „Durys pyška“ – „Ar nešti karštą?“, rež. A. Buntinienė

14.30 val. – Seinų mėgėjų teatras, Keturakio „Prilips ožys liepto galą“, rež. E. Pakutkienė

15.30 val. – Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“, pgl. P. Zulono atsiminimus „Pasakoja kupiškėnai“, rež. V. Vadoklytė

16.30 val. – Utenos mėgėjų teatras „Žaliaduoniai“, E. Druskino „Susitikimas“, rež. A. Eigerdienė

 

Rengėjai: Punsko lietuvių kultūros namai, Lenkijos lietuvių draugija

Rėmėjai: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku