Žurnalui „Pasaulio lietuvis“ – 50 metų

Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinys „Pasaulio lietuvis“ mini 50 metų sukaktį. 1963 m. lapkričio 1 dieną JAV įkurtas per savo gyvavimo istoriją jis leistas trijose šalyse – Amerikoje, Lenkijoje, o dabar Lietuvoje, jam vadovavo bene pora dešimčių redaktorių, pirmuoju šio žurnalo redaktoriumi ir įkūrėju buvo Amerikos lietuvis Stasys Barzdukas. Šiuo metu „Pasaulio lietuvį“ skaito 19 šalių, daugiausia prenumeratorių žurnalas turi JAV, Rusijoje, Lietuvoje, Australijoje, Kanadoje ir Vokietijoje.

 Jubiliejinis-Pasaulio-lietuvis„Pasaulio lietuvis“ – tai leidinys turintis senas ir geras tradicijas, atskleidžiantis po pasaulį išsimėčiusių lietuvių gyvenimą ir veiklą. PLB valdybai tenka be galo didelis iššūkis ir toliau išlaikyti šio unikalaus leidinio, rašančio užsienio lietuvių istoriją, spausdintą versiją. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie „Pasaulio lietuvio“ sėkmės istorijos“. – apie sukaktį minintį žurnalą kalba Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos spaudos komisijos vadovė, Vokietijoje gyvenanti Dalia Henke.

 Prieš pusantrų metų išrinkta nauja PLB valdyba ėmėsi aktyvaus žurnalo rinkodaros modernizavimo. Įdiegtas lankstesnis atsiskaitymas už prenumeratą, ieškoma naujų lėšų pritraukimo būdų, pradėtas platinti naujienlaiškis, o ateityje ketinama atidaryti „Pasaulio lietuvio“ naujienų svetainę.

 Žiniasklaidos tyrimų duomenimis tik trys iš dešimties naujų žurnalų dar tebebūna leidžiami po ketverių metų nuo įkūrimo. „Pasaulio lietuvis“ nuo pat pradžių turėjo aiškią misiją ir iki šiol išliko specializuotas užsienio lietuviams skirtas ir apie juos bei jiems aktualia problematika rašantis leidinys. Toks tematikos išgryninimas ir yra pagrindinis „Pasaulio lietuvio“ išskirtinumas bei stiprybė.

 „Prieš Lietuvos nepriklausomybę mūsų lietuviškas pasaulis buvo daug siauresnis, bet per „Pasaulio lietuvį“ galėjome pasijusti dalimi stiprios ir ištvermingos tautos. Jo puslapiuose šlama visa tai, kas mus jungia kaip tautą – meilė, viltis, troškimas laisvės savo tėvynei.“ – apie žurnalą atsiliepia Kalifornijoje gyvenanti PLB valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė.

 Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo jis, kaip ir jį leidžianti Pasaulio lietuvių bendruomenė, susidūrė su naujais iššūkiais ir pasikeitusiomis aplinkybėmis – netrukdomai svetur gyvenančius lietuvius pasiekiančiomis žiniomis iš Lietuvos, naujais į užsienio šalis plūstelėjusiais lietuvių emigrantų srautais, besikuriančiais seniau lietuvių negyventose valstybėse ir pan. Be šių tik užsienio lietuvių leidiniams būdingų iššūkių, kaip ir kitiems žurnalams ir laikraščiams „Pasaulio lietuviui“ tenka iš naujo save atrasti tarp modernių žiniasklaidos formų.

 Tačiau PLB Seimo įpareigota PLB valdyba tęsia žurnalo leidybą ir pagrindiniu raktu į sėkmę laiko tai, kad būtent šis žurnalas geriausiai jaučia ir atspindi viso pasaulio, o ne kurios nors vienos atskiros valstybės lietuvių aktualijų pulsą.

 Jubiliejaus proga „Pasaulio lietuvio“ internetiniame puslapyje (http://www.plbe.org/plietuvis/) lapkričio numeris visas publikuojamas nemokamai. Visi kviečiami paskaityti ir susidomėję prenumeruoti.

  „Pasaulio lietuvio“ prenumerata metams:

 Lietuvoje – 60 Lt;

 Europos valstybėse:

paprasta prenumerata – 45 EUR,

garbės prenumerata – 65 EUR;

 Australijoje:

paprasta prenumerata – 60 AUD,

garbės prenumerata – 93 AUD;

 JAV, Kanadoje ir kituose kraštuose:

paprasta prenumerata – 63 USD,

garbės prenumerata – 90 USD;

 Užsakant į Lietuvą iš kitų kraštų:

26 EUR, 32 AUD, 36 USD.

 Žurnalą „Pasaulio lietuvis“ galite prenumeruoti pervesdami lėšas banko pavedimu į „Pasaulio lietuvio“ sąskaitą Lietuvoje ir atsiųsdami elektroniniu paštu prenumerata@plbe.org adresą, kuriuo siųsti žurnalą.

 Banko rekvizitai

Gavėjas: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Lietuvoje

Sąskaitos Nr. LT76 7300 0101 2423 6579

Bankas: AB „Swedbank“

Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A,

03502 Vilnius

Banko kodas 73000

SWIFT kodas HABALT22

 Australijoje

čekius siųsti adresu: Antanas V. Kramilius

OAM, JP 83 Queen Street

Canley Heights, N.S.W. 2166, Australia

 JAV, Kanadoje bei kituose kraštuose

čekius siųsti adresu: Vytenis Vilkas

(„Pasaulio lietuvis“)

22343 Cardiff Drive

Saugus, CA 91350, USA

 

NAUJOVĖ!

Už žurnalo „Pasaulio lietuvis“ prenumeratą galima sumokėti per „Paypal“ mokėjimo sistemą. Tereikia el. paštu prenumerata@plbe.org parašyti laišką ir paprašyti sąskaitos apmokėjimui.

 Daugiau informacijos apie „Pasaulio lietuvį“:

 Dalia Henke, PLB įvaizdžio, informacijos sklaidos ir „Pasaulio lietuvio“ reikalų komisijos pirmininkė

El. pašto adresas daliahenke@gmail.com, tel.+491725149528