Bubelių kaimo kryžiai

Bubeliai – kaimas Seinų valsčiuje. Senuose dokumentuose minimas jau 1684 m. Gyventojai garsėjo savo aktyvia veikla. Nuo 1906 m. veikė slapta lietuvių mokykla, o nuo 1914 m. iki 1920 m., kai Lenkijos valdžia ją uždarė – viešoji mokykla. Tarpukario metais daug kartų buvo prašyta leidimo įkurti lietuvišką mokyklą, tačiau prašantieji išklausyti nebuvo. Įvairiais laikotarpiais kaime veikė lietuvių organizacijų skyriai. 1921 m. kaime buvo 277 gyventojai, iš jų 50 lenkų ir 227 lietuviai. Šiuo metu yra 94 gyventojai. Šiame kaime gimę poetas Albinas Žukauskas ir mūsų krašto veikėjas Eugenijus Petruškevičius. Prie sodybos, kurioje gimė ir augo Albinas Žukauskas, pastatytas paminklinis akmuo. II pasaulinio karo metais vokiečiai iš Bubelių į Lietuvą iškeldino 80 % gyventojų.

Teksto ir nuotraukų autorė Daiva Jančiulytė

kryziai_bubeliai001
1991 m. Bubelių kaimo viduryje iškilo didelis medinis kryžius. Jis išdrožtas iš pušies, ant kurios seniau kabojo koplytėlė. Romas Karaneckas medį nupjovė, o Romas Kalpokas su kitų žmonių pagalba pasirūpino jo apdirbimu ir kryžiaus pastatymu. Aplinkiniai labai rūpinasi šiuo paminklu, visada gražiai jį papuošia.

 

kryziai_bubeliai002
Metalinis kryžius prie kelio į Krasnavą