Pristatyta A. Patacko knyga „Litua“

patackas

Sausio 6 d. Kaune pristatyta kultūrologo, Kovo 11-osios akto signataro A. Patacko knyga „Litua“. Sausio 3 d. šios knygos sutiktuvės vyko Vilniaus Signatarų namuose.

Kovo 11-osios akto signataro M. Laurinkaus nuomone, A. Patacko „Litua“ yra verta Nacionalinės premijos. Pasak jo, knygoje galima užtikti beveik visas ano laikotarpio viešai ir slapta diskutuotas temas. Tai savotiškas Lietuvos atgimimo, prasidėjusio ne su pirmaisiais mitingais, intelektualinis žinynas.

A. Patackas yra gerai žinomas Lietuvoje kaip originalių etnologinių studijų autorius. Jis savo lituanistines ir kultūrologines įžvalgas perteikia, vengdamas sauso mokslinio dėstymo, laisvu, vaizdžiu eseistiniu stiliumi.

A. Patacko knygos ašis yra lituanistika. Ji jungia svarbias Lietuvai temas. Daug dėmesio skiriama svarbiausiai tautinės savasties daliai – kalbai.

sb, punskas.pl