Burokų kaimo kryžiai

Burokai – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, nutolęs apie 5 km į šiaurės rytus nuo Punsko, prie Lietuvos ir Lenkijos valstybinės sienos. Išlikusios aštuonios sodybos, visi gyventojai – lietuviai.

Nuo XIII-XIV a. iki 1975 m. kaimas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Kaimas įsikūrė XVI-XVII a., priklausė Seivų dvarui, išsiplėtė XIX a., prijungus gretimus Knypavo ir Buiviškių kaimus. Tai buvo tipiškas feodalinės sistemos rėžinis sodžius. Kaimas iškilo prie kelio iš Punsko į Būdvietį, Užukalnių kaimynystėje. 1765 m. pirmą kartą minimo Seivų dvaro sąraše nurodomos tik dvi Burokų sodybos, o 1789 m. jų jau buvo septynios su 37 gyventojais. Praslinkus prūsmečiui, gyventojų padaugėjo. 1827 m. dvaro sąraše minimi jau 68 žmonės, o šalia buvusiose Buiviškėse – 26 gyventojai. Po Buiviškių prijungimo 1880 m. Burokuose buvo jau 40 sodybų su 219 žmonių.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir jo metu Burokuose veikė slapta lietuviška daraktorių mokykla. 1920 m. pagal Suvalkų sutartį demarkacinė linija perskyrė kaimą į dvi dalis: į Burokus Lenkijos pusėje, kur liko dešimt ūkių su 238 ha žemės ir 54 gyventojais, ir Burokus Lietuvos pusėje. Tarpukario metais, esant griežtam pasienio režimui, kultūrinė veikla kaime buvo ribojama: norėdami švęsti, burokiškiai turėdavo keliauti į gretimus kaimus. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių okupacinė valdžia daugumą gyventojų privertė išsikelti į Lietuvą. Į apleistas sodybas hitlerininkai atkėlė lenkiškas šeimas iš Paprūsės. Okupantams pasitraukus, dalis ištremtųjų lietuvių sugrįžo į savo ūkius, tad po karo Burokai kūrėsi naujai. 1958 m. kovo 28 d. įsikūrė Lenkijos visuomeninės kultūros draugijos skyrius, kitos lietuviškos organizacijos.

Teksto ir nuotraukų autorė Dalia Vaznelytė

Burokų kaimo kryžius
Paminklas ir koplytstulpis, pastatyti 2009 m. prie Zimnickų sodybos, 100-osioms sodybos metinėms pažymėti

 

Kryžius pastatytas apie 1955 m. šalia kelio, netoli Bendorių sodybos, kaip šeimos atmintis. Kryžių atliko Vaznelis
Kryžius, pastatytas apie 1955 m. šalia kelio, netoli Bendorių sodybos, kaip šeimos atminimas. Kryžių atliko Vaznelis.

3 atsakymai į “Burokų kaimo kryžiai”

  1. Gerb. Stanislovai kur galima butu pasiziureti i jus mineta 1942m. gyventoju surasyma?

  2. Esu istorikas. Svarbiausi tyrimai susiję su Antruoju pasauliniu karu ir nacių okupacijos Lietuvoje laikotarpiu. Skaitydamas 1942 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis LCVA, randu ir iš 1939 m. Vokietijos užimtos Lenkijos lietuvių etninių žemių iškeltų lietuvių šeimas į Šakių, Vilkaviškio ir kitas apskritis…
    Stanislovas Buchoveckas

Komentarai uždrausti.