Prezidentas pasiūlė palaukti Lietuvos Seimo rinkimų

Balandžio 27 d. Seinijoje lankėsi Lenkijos Prezidentas Bronislavas Komorovskis (Bronisław Komorowski). Seinuose Prezidentas dalyvavo Seinų priešgaisrinės tarnybos įkūrimo 55 metų jubiliejaus renginiuose, simboliškai įteikė tarnybai vėliavą, apdovanojo nusipelniusius gaisrininkus. Į iškilmes buvo pakviesti taip pat Lietuvos kaimyninių priešgaisrinių tarnybų vadovai bei Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Abiejų šalių priešgaisrinės tarnybos jau daugelį metų bendradarbiauja: …

Susitarimas su Seinų apskrities viršininku

Lenkijos lietuvių draugijų atstovų susitarimas su Seinų apskrities viršininku Andrzej Szturgulewski, priimtas per susitikimą 2012 m. balandžio 16 d. Seinuose Susitikime dalyvavo Andrzej Szturgulewski (Seinų apskrities viršininkas), Jonas Vydra (Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas), Algirdas Vaicekauskas (Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas), Petras Maksimavičius (Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai” Seinuose tarybos pirmininkas). Lietuvių tautinės mažumos atstovai …

Nevykusi kopija

Lenkijos televizija keletą sezonų rodė laidą „Europą galima pamėgti“ (Europa da się lubić). Tai buvo žaisminga, humoristiška laida. Joje dalyvavusieji užsieniečiai su humoru pasakojo apie savo tautų papročius, kartais juokingus ir nesuprantamus, kitąkart pajuokdavo savo tautines ydas, bet neperžengdami gero skonio ribos. Lenkų televizijos laidoje britas juokdavosi iš nevirškinamų britiškų pusryčių, o simpatiškas vokietis Stefenas …

Ar saugoti Lenkijoje tautines mažumas, ar pirma stiprinti lenkiškumą?

Prieš šv. Velykas Palenkės vaivados patarėjas tautinių mažumų klausimais paskelbė, kad vaivadijos administracija drauge su kitomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis rengia didelio masto informacinę kampaniją, kurios tikslas – skatinti toleranciją ir pagarbą šiame regione gyvenančioms tautinėms mažumoms. Planuojama pasitelkti taip pat tautinių mažumų atstovus bei teisėsaugos institucijas. Programa visų pirma skirta mokyklinio amžiaus jaunimui ir …

Vėjo jėgainės ateina pas mus

Pastaruoju metu visoje Lenkijoje statoma arba daugumoje vietų planuojama statyti vėjo jėgainių fermas. Daugumos vietovių gyventojai protestuoja prieš tokius savivaldybių sprendimus. Šiuo metu yra apie 300 vietovių, kur vyksta protesto akcijos. Deja, ši problema neaplenkė ir Punsko valsčiaus. Ar pagrįsti žmonių nuogąstavimai, klausiau psichiatrijos gydytojo Bogdano Viečoreko (Bogdan Wieczorek) ir sociologo Gžegožo Andruškievičiaus (Grzegorz Andruszkiewicz) …

Punskas ir jo kolonijos

Ką reiškia būti svetimam krašte, turbūt supranta kiekvienas skaitytojas. Kad ir trumpalaikis apsilankymas valstybėje, kur vartojama kitokia kalba, išpažįstamos kitokios vertybės, veikia kita politinė sistema, yra nepakartojama patirtis. Kelionės lavina, kaip teigia neginčijama patarlė. O aš sakau – todėl, kad žmogus išmoksta daug dalykų apie save. Taip pat man atsitiko aptinkant keistai savą kampą keliaujant …

Vienintelė nauda – visi kurmiai išsilakstė

Siekiant sumažinti anglies dvideginio emisiją, kuri – kaip manoma – yra klimato atšilimo priežastis, 2008 m. gruodžio mėnesį ES priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos direktyvą, kuri privalomą tikslą – kad iki 2020 metų 20% visos bloko energijos sudarys energija iš atsinaujinančių šaltinių, pavertė teisės aktu. Pagrindiniai atsinaujinančios energijos šaltiniai – tai vėjas, saulės, vandens energija, geoterminė …

Norėjome atkreipti dėmesį į Jūsų problemas

Grupelė jaunų žmonių kovo 17 d. surengė piketą prie Lenkijos ambasados Vilniuje, siekdama atkreipti dėmesį į Lenkijos lietuvių problemas. Ambasados darbuotojai atsisakė priimti raštą ir nepanoro bendrauti nei lietuviškai, nei angliškai, tik lenkiškai, tad teko raštą palikti įkištą į duris. „Aušra“: Kas paskatino domėtis Lenkijos lietuvių reikalais? Linas Kojala: Priklausome aktyvių studentų grupėms, nors šiame …

„Ir niekas mūsų neįtikins…”

Beskaitant Lenkijos Seimo Ryšių su lenkais užsienyje komisijos 2012-01-26 d. posėdžio stenogramą (www.sejm.gov.pl), lietuviškame delfi.lt pasirodė A. Mockaus straipsnis, pavadintas „Lenkija ir Lietuva pavargo nuo Sikorskio ir Tomaševskio sindromų”. Žurnalistas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje dažnai nesistengiama giliau analizuoti ir ieškoti išeičių, padėsiančių gerinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykius. Pasak jo, pradėti reikėtų nuo suvokimo, jog …

Velykiniai margumynai

Antroji kovo pusė pagaliau įveikė neigiamas temperatūras. Šalčiai grįžta tik retomis naktimis, o šiaurinėse klonių pusėse dar gali rasti purvino sniego lopus. Į Lietuvą jau sugrįžo gandrai, o tai reiškia, kad apsisuko dar vienas gamtos ciklas. Net Nemuno žemupy šiemet beveik nebuvo potvynio, apsieita be didesnių pavojų. O romūs piliečiai ėmė tvarkyti po žiemos prišnerkštus …

„Užsidėsiu gerą koją ir bėgsiu! Dalyvausiu olimpiadoj!”

Ne kartą pagalvoju, kas būčiau, ką veikčiau, jei gyvenimo aplinkybės būtų susiklosčiusios kitaip. O jeigu… jeigu mama būtų nesusirgus nepagydoma liga, būtumėm toliau gyvenę kaime. Kur būtų tada nubloškęs likimas? Ar būčiau įstengus iš to kaimo „išsirauti“. O gal būčiau buvus ūkininkė? Niekada gyvenime nieko negali būti tikras. Daug dalykų būtų neįvykę, jeigu ne skaudus …

Lenkai įsitikinę, kad jiems galima daugiau

Bendra lietuvių ir lenkų istorija suteikia Lietuvos lenkams ypatingą statusą, o Lenkijai – teisę kitaip nei kitas šalis traktuoti savo šiaurės kaimynę. Toks įspūdis gali kilti stebint, kas vyksta dvišaliuose santykiuose. Prezidentui Bronislavui Komorovskiui (Bronisław Komorowski) nuvykus su vizitu į Vilnių (ir Šalčininkus) Vasario 16-osios proga viename Lenkijos televizijos kanale Varšuvos universiteto profesorius dėstė, kaip …

Kodėl nepaklausus Seinų miesto gyventojų nuomonės?

Palenkės vaivada Maciej Žyvno (Maciej Żywno) bei jo tarnybos suka galvas, kaip Seinų (kaimiškoje) savivaldybėje lietuviškus kaimus pažymėti dvikalbėmis lentutėmis. Rūpestis dėl lietuvių tautinės mažumos padėties Seinų savivaldybėje pagirtinas, tačiau susidaro įspūdis, kad kaip ir Punsko atveju, ši iniciatyva turi visų pirma politinį atspalvį. Teisingumo dėlei reikia pripažinti, kad prieš keletą metų Seinų savivaldybėje esančio …

„Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“

Praėjusiais metais Torunėje dienos šviesą išvydo Vytauto Landsbergio „pokalbių“ knyga, pavadinta „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“. Knygą sudaro beveik 150 puslapių apimties interviu apie Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykius, tautines mažumas, istorinius ginčus, padarytas klaidas ir geopolitinę šio Europos regiono padėtį. Leidinys įdomus ir tuo, kad tarpusavyje kalbėjosi pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis …