Mieli tautiečiai

Nuoširdžiai sveikinu pasaulio lituanistinių mokyklų šeimą su naujųjų mokslo metų pradžia. Lietuviškoje mokykloje skiepijami meilės ir pagarbos Lietuvai daigai daugeliui tampa tvirtu pamatu ieškant ir randant gyvąjį santykį su Tėvyne Lietuva, einant lietuvybės keliu, telkiant po pasaulį pasklidusius mūsų brolius ir seseris.  

Linki nepamiršti savo šaknų

VALSTYBĖS DIENOS PROGA UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS PASAULIO LIETUVIAMS LINKI NEPAMIRŠTI SAVO ŠAKNŲ, PALAIKYTI RYŠĮ SU LIETUVA Artėjant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis viso pasaulio lietuviams linki nepamiršti savo šaknų ir palaikyti gyvybingą ryšį su šiandienos Lietuva. „Raginu pasaulio lietuvių šeimą – bendruomenes, organizacijas, lituanistines mokyklas ir kiekvieną jūsų – …

Su Lietuvos valstybės diena!

Mieli ir brangūs Lietuvos žmonės, tautietės, tautiečiai, tėvynainės ir tėvynainiai. Minėdami Liepos 6-ąją, mintimis apžvelgiame nueitą kelią, tarsi storą knygą atsiversdami savo valstybės istoriją. Šioje knygoje rasime pačių įvairiausių ženklų – pasiaukojimo ir klastos, valstybės kūrimo ir griovimo, abejingumo ir atgimimo.  

Švenčiame Valstybės dieną

Švenčiame Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną. Visame pasaulyje giedodami „Tautišką giesmę“, išgyvenkime Lietuvą savyje, nes Lietuva yra ir ten, kur skamba lietuvių kalba, kur yra nors vienas lietuvis.

Tėvo dienos proga

Visus garbingus Tėvus sveikinu Tėvo dienos proga. Jūs vaikams visada esate labai reikalingi. Tokie ir būkite – kasdieniu darbu kurkite orų šeimos, bendruomenės, Lietuvos gyvenimą.

Sveikinu šv. Velykų proga

Sveikinu Kristaus prisikėlimo – šv. Velykų proga. Tebūnie ši šventė kupina giedros nuotaikos ir nuoširdaus bendravimo! Gražių pavasario dienų, stiprios sveikatos, Dievo malonės!  

Velykų sveikinimai

Šventų Velykų rytą atverkim savo širdis tyram džiaugsmui, trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei. Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa nušviečia Jūsų kelią, aplanko visų Jūsų namus ir neša vien laimę, džiaugsmą ir gerą sveikatą. Punsko valsčiaus taryba, viršaitis ir darbuotojai  

Sveikiname Jus su šv. Velykom!

Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas. Šv. Velykų proga Jus sveikina „Vorutos“ darbuotojai Aušra Virvičienė, Birutė Žemaitaitytė, Edita Komarova, Jolanta Vasiliauskaitė, Stanislava Žuravska, Juozas Vercinkevičius        

Brangūs punskiečiai

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Mūsų Tautos kelias į Laisvę vedė per didelį netekčių skausmą, bet Laisvės idealas ir tikėjimas Lietuvos ateitimi buvo stipresni už okupanto agresiją.  

Mieli tautiečiai

Visame pasaulyje džiaugsmingai švenčiame vieną iškiliausių datų mūsų ilgaamžėje istorijoje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pusę amžiaus trukusį okupacijos laikotarpį pergyvenusi Lietuva Kovo 11-ąją visai pasaulio bendrijai dar kartą išdidžiai taria, kad yra Laisva ir Nepriklausoma valstybė. Daugeliui mūsų ji tokia buvo ir ilgais brutalios priespaudos dešimtmečiais: rezistencijos kovose, karo pabėgėlių stovyklose ir disidentinėje laikysenoje… …

Kovo 11-osios proga

Pati Kovo 11-osios vieta kalendoriuje tarsi primena ir liudija: judame į pavasarį, į šviesą, į gamtinį ir krikščioniškąjį prisikėlimą – Pavasario lygiadienį, Šventas Velykas.