Kuriame prisiminimų apie Navinykų kaimą knygą

Mūsų praeitis – stiprybės šaltinis. Ji mus maitina, duoda galią vystytis ir tobulėti. Yra tik viena sąlyga: reikia tą praeitį pažinti. Laikas bėga, o žmonių atmintis blėsta. 2014 metai atneša mums dovaną – turime galimybę sukurti knygą apie Navinykus.

NavinykaiMieli skaitytojai, moksleiviai, studentai, Navinykų ir apylinkės gyventojai, mokytojai bei visi, kurie turite įdomių prisiminimų, minčių, idėjų – kviečiame prisidėti prie bendro darbo.

Planuojame mūsų knygoje pateikti Navinykų kaimo istoriją nuo pačių seniausių laikų, paminėti svarbius įvykius, žmones, kurie savo gyvenimu formavo kitų gyvenimus. Norėtume, kad kiekviena šeima paruoštų savo šeimos istoriją (genealogiją), užrašytų ar papasakotų įdomius prisiminimus, kurie būtų kelrodis ateinančioms kartoms, padėtų suprasti gyvenimą, žmogų, jo nuolatinius troškimus, likimą. Tai būtų mūsų palikimas artimiesiems, rūpinimosi, globos, meilės aktas, tiltas mūsų vaikams į ateitį, mūsų palaiminimas.

Kaupdami prisiminimus galite atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

ISTORIJA

–         Kada kūrėsi kaimas?

–         Kodėl kaimas įsikūrė daug vėliau nei kiti?

–         Kaimo kapinaitės: istorija, prisiminimai, kas palaidoti, kaip atrodo šiandien.

–         Istorijos tarpsniai: kovos už nepriklausomybę (Pirmasis pasaulinis karas, 1918–1920 m., Antrasis pasaulinis karas, …).

–         Partizanų veikla.

–         Ar kaime buvo stribų?

–         Tremtiniai.

–         Kelias, vedantis per Navinykus. (Istorijos įvykiai, susiję su keliautojais, bandymai sunaikinti per Antrąjį pasaulinį karą.)

–         Vietos, kur buvo palaidoti kariai (įvairių tautybių).

–         Arklių kapinės.

–         Karčema, linų džiovykla, buvusi pieninė.

–         Seni prieškariniai tiltai (susiję įvykiai, pasakojimai).

–         Įvairios dirbtuvės (kalvės ir kt.).

–         Rasti lobiai.

–         Kaip atrodė kaimo laukai prieš melioraciją?

–         Kaip vadinosi balos, miškeliai, laukai?

–         Kaip pasikeitė kaimas įvedus elektrą? Kodėl viena kaimo dalis elektrą gavo daug vėliau?

 KAIMO CHARAKTERISTIKA

–         Kaimo sodybų skaičius įvairiais metais.

–         Kaimo ūkių dydžiai.

–         Ar kaime atsiranda naujų gyventojų? Kokios jie tautybės?

–         Kiek kaime gyvena žmonių? Kiek iš jų vaikų iki 16 metų? Kiek žmonių, vyresnių kaip 60 m.?

–         Jūsų nuomonė: ar atgims jūsų kaimas ir ko reikia jam atgimti?

–         Kokios šiandien didžiausios bėdos kaime? Jūsų ateities perspektyvos.

SODYBŲ TYRIMAS

–         Aprašyti, kada įkurta sodyba, kur ji yra. Sodybos ūkio dydis.

–         Išvardyti, kokie yra sodybos trobesiai. Pažymėti naujus ir senus trobesius.

–         Aprašyti kiemą, jo paskirtį:

 • Ar sodyboje yra šulinys? Koks ir kada iškastas? Kas kasė? Šulinio vieta sodyboje. Kiek metrų nuo gyvenamojo namo? Kaip pasirinkta šulinio vieta? Kas parinko šuliniui vietą? Iš ko yra šulinys? Aprašyti šulinio kasimą. Kokia yra antžeminė šulinio dalis? Kaip ištraukiamas kibiras? Vandens gylis (šulinio gylis).
 • Ar sodyboje buvo/yra tvenkinių? Kur ir kada iškasti? Kam naudojami?
 • Kokie medžiai, krūmai sodyboje? Kokie buvo anksčiau?
 • Ar yra sodyboje sodas? Kada įveistas? Kokios vaismedžių rūšys? Kaip susodinti medžiai?
 • Ar sodyboje yra bitynas? Kada įkurtas? Kiek ir kokių avilių yra? Kaip jie išrikiuoti?
 • Kur yra gėlių darželiai?
 • Ar yra sodyboje stogastulpis, koplytstulpis, kryžius? Kada, kas jį pastatė?

–         Šeimos istorija (genealogija)

navinykai kr

ŠVIETIMAS

–         Mokyklos istorija (daraktorių mokykla, po Pirmojo pasaulinio karo, po Antrojo pasaulinio karo, nauja mokykla, mokyklos netekimas).

–         Mokytojai, dirbantys Navinykų mokykloje. Jų įtaka kaimo gyvenimui.

SAVIVEIKLA

–         Kokios organizacijos veikė?

–         Kuo pasireiškė ta veikla?

–         Kas joms vadovavo?

–         Kokius laikraščius kaimas skaitydavo?
Ar buvo populiarūs vakarėliai su vaidinimais, deklamacijomis, dainomis? Ką vaidindavo, deklamuodavo, dainuodavo? Kas buvo artistai? Kur vykdavo vakarėliai? Kokiomis progomis? Kiek žmonių susirinkdavo? Ar reikėjo jiems valdžios leidimo?

PADAVIMAI, LEGENDOS, PASAKOJIMAI

TRADICIJOS, PAPROČIAI

–         Kokios įsimintinos kaimo šventės?

–         Šeimų švenčių tradicijos.

NAVINYKUOSE GIMĘ ŽMONĖS, KURIE TURĖJO ĮTAKĄ GYVENIMO KAITAI

–         Jų gimtinės, biografijos, asmenybės, nuveikti darbai.

–         Motiejus Milončius – daraktorius, Jurgis Milančius – daraktorius, knygnešys, visuomenininkas, gyvenantis Vievyje, vaistininkas, Julija Pykytė-Čėplienė, Jurgis Valinčius, Jonas Senda, …).

–         Žmonės, kurie keitė Navinykų kaimo gyvenimą (mokytojai, dirbantys Navinykų mokykloje, „Mostelė“). Jų įtaka kaimo gyvenimui.

PAMINKLAI ŽYMIEMS ĮVYKIAMS ATMINTI

–         A. Milončiaus pastatytas paminklas Lietuvos savanoriams ir šauliams pagerbti.

–         Kaimo kryžiai, jų atsiradimo istorijos.

Marytė Malinauskienė, punskas.pl

2 atsakymai į “Kuriame prisiminimų apie Navinykų kaimą knygą”

 1. Juozuk,
  Pas mus buvo milicininkai. Milicija vykdė represines užduotis,turėjo ir naudojo ginklus, naudojosi privilegijomis, gaudavo paskatinimus taip pat už „lietuvių veikėjų“ persekiojimą, baudimą, gasdinimą. Mūsų milicija mušė žmonis, rinko informaciją, skatino rašyti skundus, …tarnavo blogiui. Dabar gauna solidžias pensijas kaip ir „kombatantai“.Nebalinkime istorijos. Dar gyvi, kurie gavo per nugarą už ne laiku ir ne vietoje pasakytą lietuvišką žodį.

 2. Labai puiki mintis. Šiandien yra lengviau parašyti knygą, negu gauti jos leidimui pinigų. Apie šį kaimą galima rasti žinių Suvalkų valstybiniame archyve. Linkiu sekmės. Mūsų krašte, panašiai kaip visoje dabartinėje Lenkijoje, stribų nebuvo. Naikintojų batalionai (Istriebitielnyje Bataljony) pradėta sudarinėti Lietuvoje ir kitose rusų okupuotose šalyse 1941 m. kovai su antisovietiniais partizanais, savyginos būriais ir t.t., bandžiusiais išlaisvinti savo šalis nuo okupanto. Okupuotoje Lietuvoje atkurta
  1944.07.18 d..1945m. buvo jie pavadinti „liaudės gynėjais“. Stribai dalyvaudavo NKVD operacijose prieš Lietuvos partizanus, akyviai dalyvaudavo suimant ir tremiant žmonės į Sibirą ir vagiant jų turtą ir pan. Iš pradžių jiems nebuvo mokama, bet nuo 1945.09.01 d. buvo prilyginti prie milicininkų, pradėta jiems mokėti algas, duota aprangą, maisto ir t.t.. 1954 m. panaikinta. Kai kuriais atvėjais jie buvo žiauresni už fašistus. Sunku patikėti, bet dabartinėje Lenkijoje , tie lenkai,stribai, kurie padėjo NKVD naikinti ukrainiečių partizanus, prieš karą Lenkijai priklausančiose keturiose vaivadijose, turi kombatantų statusą. Šaltiniai: vikipedija lt, wikipedia pl.

Komentarai uždrausti.