LR ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius lankėsi Seinų ir Punsko krašte

Gruodžio 15–16 dienomis Seinų ir Punsko krašte lankėsi LR ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius. Jį lydėjo LR URM Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vedėja Danguolė Vinciūnienė bei LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclavas Stankevičius.

3r-26ns43

Pirmąją vizito dieną svečiai pagerbė Lietuvos karių atminimą Berznyko kapinėse, padėjo gėlių prie vysk. Antano Baranausko paminklo ir palaidojimo vietos Seinuose, aplankė visas lietuviškas mokyklas, atvežė moksleiviams kalėdinių dovanų, bendravo su mokytojais. Punske dalyvavo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos globojamų ansamblių surengtame Advento vakare, su Punsko parapijos dvasininkais aptarė lietuvių sielovados klausimus.

Susitikimų su mokyklų vadovais metu diskutuota apie tolesnę Lenkijos lietuvių švietimo ateitį. Dalyviai sutarė, kad švietimo klausimai išlieka prioritetiniai ir reikalauja nuolatinio dėmesio.

Antrąją vizito dieną svečiai susitiko su Seinų miesto ir apskrities vadovais bei Seinų parapijos klebonu prelatu Zbignevu Bzdaku (Zbigniew Bzdak). Susitikimuose daug dėmesio skirta lietuvių ir lenkų tarpusavio santykiams pasienio regione, lietuvių sielovadai, švietimo ir kultūros klausimams. Taip pat kalbėta apie Seinų apskrities ekonominės plėtros perspektyvas ir galimus bendrus veiksmus jai paspartinti.

https://consulate-sejny.mfa.lt/