Kai pradės gausti sirenos…

Apie naujai įmontuotą sireną pasakoja Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis.

sb, punskas.pl